Dobré rady pro oleje a vosky

Zveřejněo čec 22, 2020

Kategorie Rady a návody

Autor Sokrates

Je nutné mít stále na paměti, že zasychající rostlinné oleje, které jsou určeny k povrchové úpravě dřevěných podkladů, jsou silně penetrující hmoty, hluboko pronikající do dřeva. Pro docílení nelepkavého, hladkého a  příjemného povrchu, je nutné nevsáklý olej pomocí textilie, která nepouští chlupy,  včas setřít.  Následně je nutné povrch  dokonale rozleštit.  Tím, že  se většina oleje vsákla do dřeva, přebytečný olej byl odstraněn a povrch dosucha rozleštěn , nevytvoří se na povrchu dřeva téměř žádná vrstva oleje. Přesto bude povrch oleje v interiéru po řádném vyzrání za 3 až 4 týdny dokonale odolávat oděru, bytovým chemikáliím a podobně. S odolností na povětrnostní  u běžného oleje to již tak jednoznačné nebude.

Tato extrémní penetrační schopnost má ale i svou stinnou stránku.  Používané oleje na dřevo jsou převážně rostlinného původu.  Nejsou dokonale bezbarvé  a čiré jako voda. Jsou různě lehce zabarvené do žluta.  Dlouhodobým skladováním vlivem vzdušného kyslíku dochází k jejich částečné oxidaci. To se projeví  sytějším žlutohnědým odstínem.

To není na závadu. Olej má stále své vlastnosti. Dřevitá barva ještě více  zvýrazní   kresbu dřeva a propůjčí mu příjemný odstín. Stinnou stránkou penetrační schopností je bohužel skutečnost, že sytost probarvení povrchu dřeva je zcela odvislá od  savosti podkladu. Savější místa umožní výrazně hlubší a větší penetraci. Nesavá místa se chovají naopak. Výsledkem je potom vznik tmavých míst, tak zvaných kocourů. K tomu mají sklon měkká světlá dřeva, jako jsou smrk, olše, lípa, topol a podobně.

Tyto barevné rozdíly mají tendenci vznikat i u čirých nezabarvených olejů.

Jak tomu ale  zabránit a docílit barevné rovnoměrnosti po ošetření olejem.  Tomu lze zabránit pouze sjednocením savosti povrchu. Toho se dosáhne především dokonalým přebroušením povrchu dřeva  a následně  předpenetrací.  Přebroušením houbičkou si polepšíte, ale ne úplně. Ruční elektrická bruska s jemným brusným kotoučem bude lepší. Pokud ale budete nároční, tak se nevyhnete  přebroušení celého povrchu na tak zvané kalibrační brusce, kterou používají truhláři. Oni tento problém znají.

Následně bude ještě nutné provést tak zvanou předpenetraci, která dál sjednotí savost v celé ploše. To provedete tak, že první aplikační vrstvu oleje nanesete velmi tence a v krátkém časovém odstupu,  do 2 – 3 minut setřete a vyleštíte.  Necháte do druhého dne zaschnout. Tím jste vlastně zablokovali stále ještě savější  místa před masivním pronikáním oleje z 2 vrstvy. K tomu je vhodné použít olej s nízkou sušinou, jako jsou údržbové oleje, které mají 23 – 25 % sušiny .

Tento postup s tak zvanou předpenetrací   dodržujte před aplikaci tónovaných olejů, zejména odstínu dřev, které imitují, dub, ořech a podobně. V nich se vyskytuje často černý pigment, který výraznost „kocourů“ zhoršuje. Jedná se o stejný postup, jaký je nutné dodržovat  i před aplikací barevných napouštěděl u lazur . Nejhoršího  výsledku dosáhnete, když barevný olej budete aplikovat přímo na pouze ohoblované dřevo.  Nespoléhejte na to, že na malé plošce, kde jste provedli zkušební nátěr je výsledek dokonalý. Výsledek na ploše  5 x3 metry ale už tak pěkný  být nemusí a vy se vyděsíte co jste udělali špatně. Chybu jste udělali v tom, že jste si aplikaci odzkoušeli na  malé plošce , výsledek byl dobrý a tak jste se mylně domnívali, že výše popsané postupy lze  zjednodušit. Vypustit přebroušení a předpenetraci.

Pokud vzniknou výrazné barevné nerovnoměrnosti, kocouři, tak ty nelze odstranit jinak než odbroušením celé plochy a začít znovu.

Tento problém prakticky neexistuje u nesavých podkladů jako jsou dub, jasan, merbau a podobně.   Přesto i zde buďte obezřetní a odzkoušejte si možný výsledek. Není dub jako dub, zejména ten velmi světlý.

Poznámka:

při použití předpenetrace čirým olejem pod olej barvený, může být  vlivem snížené savosti podkladu výsledný odstín lehce světlejší. Potom je vhodné aplikovat další vrstvu, nebo mírně přitónovat předchozí vrstvu.

 Závěr:  

nečekejte, že i když dodržíte všechny zásady,  tak rovnoměrnost barevnosti v ploše se bude rovnat vyváženosti tisku na umělohmotném podkladě. Pracujete s živým materiálem a cílem není dosáhnout dokonalost plastu. Tím by i krása dřeva zmizela.

Varování

Nikdy nesmíte oleje, pokud k tomu nejsou určeny, nanést v tlusté vrstvě a bez rozleštění a nechat zaschnout. Výsledkem by byl lepkavý nepříjemný povrch.

 

Dubová dřeva – taniny

Některá dřeva, jako je dub, akát, merbau a další, obsahují velká množství taninů. Pokud chceme z estetických důvodů jejich povrch před povětrnostními vlivy chránit rostlinnými oleji je nutné si uvědomit některá rizika. Ta rizika jsou v podstatě dvě. Za prvé je to skutečnost, že taniny a další třísloviny jsou rozpustné ve vodě a ze dřeva se snadno vyplavují. Za druhé je to charakter olejů.  Rostlinné oleje na povrchu dřeva vytváří minimální povrch, který není tak mohutný jako u běžných nátěrových hmot alkydových, akrylátových a podobně. Povrch je částečně prodyšný a slabá vrstva zaschlého oleje, pokud je ještě rozleštěna , neodolává dlouhodobě působení povětrnosti. Výsledkem je skutečnost, že aplikace olejem musíte prakticky každoročně, nejdéle jednou za dva roky obnovovat. To je důležité pro zamezení vyplavování olejů z povrchu dřeva a následné znečištění světlé dlažby a podobně. 

Největší nebezpečí pro vyplavování těchto barevných látek se nachází zejména ve spodních příčných řezech dřeva. Tyto příčné řezy, zejména ve spodní části, musíte dokonale opatřit několika vrstvami  vhodné nátěrové hmoty. Pokud použijete samotný olej pak výsledek z dlouhodobého hlediska nebude zaručen. K tomu jsou nejvhodnější rozpouštědlové nátěrové hmoty. Dále je nutné svislé části konstrukce opatřit kováním s trnem. Z důvodu rozmáčení by samotné dřevo  nemělo  stát přímo na dlažbě, nebo v terénu.

Obložení štítů

 

Lazury – dřevěná obložení štítu domů.

Při provádění dřevěných obkladů štítu domů, zejména se světlými fasádami, je nutné dodržet některé zásady. Je třeba použít zdravé  dřevo, které musí mít minimální tloušťku v návaznosti na požadovanou šířku palubky a způsobu upevnění. Také je rozdíl v obložení ozdobném nebo krycím. V dolní odkapové části musí být palubky podříznuté a nesmí ležet přímo na fasádě. Musí být příčnou latí umožněno větrání a odkap mimo fasádu. Je velmi vhodné a doporučujeme, ještě spodní část obložení ukončit klempířským prvkem, tak zvanou okapničkou.

Obkladové dřevo musíte před použitím oboustranně ošetřit vhodnou nátěrovou hmotou. Mísíte po celou dobu životnosti počítat s tím, že se na povrchu dřeva budou usazovat nečistoty, které se s postupujícím časem a degradaci nátěru budou smývat a mohou znečistit bílou fasádu.

Mezi nečistotami a barevnými taniny bude rozdíl. Taniny se vlivem vody budou vymývat, ale prach a další nečistoty zůstanou, nebo se musí vymývat tlakovou vodou. Používat k obkladům štítu domů dřeva, která obsahují velká množství taninů, jako je dub, akát, merbau a podobně je nevhodné. Problém uvolněných taninů silně narůstá.

Velký pozor na tak zvané thermowoody. Suchou destilací upravené dřevo. Pro tyto účely zcela nevhodné. Zvláště vysoké nebezpečí vyplavování „spálených“ tříslovin a podobně. Problém všude tam kde nesmí dojít k barevnému poškození dlažby a podobně.

Aplikace bíle zabarvených olejů.

Pokud aplikujete barevné oleje na dřevěné podklady v odstínu dřev, je vždy problém vzniku tmavých míst – kocourů. To způsobuje rozdílná savost podkladu a přítomnost  černého pigmentu v odstínu ořechu, kaštanu, dubu a podobně.

Pokud ale aplikujete bíle zabarvené oleje  na dřevěný podklad, který máte přebroušený, nejlépe na kalibrační brusce, tak ze vzniku nehezkých kocourů nemusíte mít prakticky žádné obavy.

Ale i zde dodržujte tyto zásady. První vrstvu bíle zabarveného oleje aplikujte štětcem, tamponem, houbičkou, nebo stříkáním a to vždy v přiměřené vrstvě. Přísně sledujte zasychání. Při teplotě 18 - 23°C do cca 15 – 20 minut přebytečný olej dokonale setřete textilií, která nepouští chloupky a následně jinou suchou textilií dokonale rozleštěte. Podle potřeby druhou vrstvu bíle zabarveného oleje  aplikujte až za 24 hodin. Nejlépe druhý den. Tím získáte  výraznější a barevně rovnoměrnější povrch. Pamatujte, že oleje zasychají velmi pomalu. Pokud budete nedočkaví a druhou vrstvu budete nanášet na nedokonale zaschlý předchozí olej, tak hrozí napadnutí první vrstvy a jejím částečným rozpuštěním. Následně potom můžete při stírání nevsáklého oleje a rozlešťováním   druhé vrstvy stírat i tu první. Tím nedosáhnete požadovaného efektu sytějšího tónu.

Pokud se z nějakého důvodu rozhodnete první bílou, nebo i druhou bílou vrstvu opatřit slabým potahem čirého oleje, který opět dokonale rozleštíte, tak výsledkem bude i nadále příjemně bílý odstín. Výsledný barevný rozdíl bude prakticky nerozeznatelný. Pokud tuto čirou vrstvu nanesete v tlustší vrstvě a nezajistíte dokonalé setření a rozleštění, můžete poznat žlutavý tón. Nikoliv však nehezký.

 

Opožděné setření přebytečného oleje a jeho zaschnutí.

Pokud se Vám stane, že opomenete včas setřít nevsáklý povrch a rozleštit, tak musíte postupovat následovně.

Na přischlý olej, který již rukou ani leštičkou „neutáhnete“, nanesete tlustší vrstvu toho samého oleje, nebo nejlépe údržbového oleje. Ne vysokosušinového.  Necháte dostatečně dlouho působit cca 30 min. i více a následně , bohužel pracně, se pokusíte přebytečný olej odebrat a rozleštit.

Jistější výsledek dosáhnete nanesením slabé vrstvy butylglykolu, který nanesete v přiměřené vrstvě, která zasychá velmi pomalu a po cca 20 a 30 minutách olej rozpustí. Následně setřete . Povrch oleje zůstane matný. Po 24 hodinách použijte údržbový olej, nebo již olej použitý a dokonale rozlečtěte. Tak vrátíte oleji původní vzhled.  VAROVÁNÍ : seznamte se předem s bezpečnostním listem butylglykolu. Při zasažení oka je silně dráždivý a současně dráždí pokožku. Používejte ochranné brýle a gumové rukavice.

Samovznícení olejů:

Při zasychání olejů se uvolňuje teplo. Proto musíte všechny od olejů znečištěné  hořlavé textilie, piliny a podobně, ukládat do kovové nádoby s vodou. Nikdy neodhazovat zmuchlané do nádoby bez vody.

 

Přetírání starých radiátorů.

Pokud budete přetírat staré radiátory, na kterých bude již místy prosvítat koroze, vodou ředitelnou barvou SOKRATES  Proradiátor , tak musíte dodržet následující postup. Povrch celého radiátoru dokonale omyjte vodou, nejlépe se saponátem a opláchněte. Prorezlá místa očistěte až na čistý kov smirkovým papírem a natřete základní antikorozní barvou SOKRATES anticor. Po zasychání cca 4 hodiny opatřete těleso radiátoru, nebo rozvodů teplé vody, vrchním lesklým emailem SOKRATES proradiátor.

Pokud pronikající, červeně zabarvenou rez neočistíte a přetřete přímo vrchním emailem, tak počítejte s tím, že dojde k probarvení bílého emailu vymytým oxidem železitým. Vznikne hnědá skvrna. Pokud tuto skvrnu necháte několik dnů zasychat, tak máte šanci, že další nátěr již zůstane bílý, ale s tím rizikem, že pokud na takto „opraveném“ nátěru budete sušit vlhké věci, může se barevný průnik opakovat.

 

Produkt přidán k porovnání