Dobré rady pro oleje a vosky

Zveřejněno lis 3, 2020

Kategorie Rady a návody

Autor Sokrates

Pokud se rozhodnete pro povrchovou úpravu dřeva oleji, musíte mít na paměti, že zasychající rostlinné oleje, které jsou určeny k povrchové úpravě dřevěných podkladů, jsou silně penetrující hmoty, hluboko pronikající do dřeva. Pro docílení nelepkavého, hladkého a příjemného povrchu, je nutné nevsáklý olej pomocí textilie, která nepouští chlupy, včas setřít.  Následně je nutné povrch dokonale rozleštit.  Tím, že se většina oleje vsákla do dřeva, přebytečný olej byl lehce setřen a po 15 až 20 minutách dosucha rozleštěn, nevytvoří se na povrchu dřeva téměř žádná vrstva oleje. Přesto vsáklý olej výrazně zpevní povrch dřeva, zvýší jeho mechanickou odolnost spolu s odolností na vodu a bytové chemikálie. U olejů určených především pro exteriér, nebo použitých v interiéru na pohledové plochy, jako je dřevěné  obložení stěn, podhledy nebo některé pochozí plochy,  rozleštění  není nutné. Odstranění nevsáklého oleje setřením je ale vždy nutné.  Pokud tak neučiníte, tak zaschlý nevsáklý olej vytvoří lesklé plochy. Pokud oleje nanášíte na nábytek, dveře a podobně, bude velmi nutné pro získání na omak příjemného povrchu olej dokonale rozleštit. Je také nutné vzít na vědomí skutečnost, že oleje získávají své konečné vlastnosti podle prostředí, teploty a vlhkosti vzduchu až za 3 až 4 týdny. Tato časová prodleva je dobou zrání. Teprve po tomto časovém odstupu získávají potřebnou odolnost na oděr, vodu, bytové chemikálie a podobně. 

Z uvedeného vyplývá, že ošetřené dřevěné plochy budete po tuto dobu užívat šetrně.

Extrémní penetrační schopnost má ale i svou stinnou stránku.  Používané oleje na dřevo jsou převážně rostlinného původu.  Nejsou tedy dokonale bezbarvé a čiré jako voda. Jsou různě lehce zabarvené do žluta.  Při dlouhodobém skladování dochází vlivem přítomnosti kyslíku k jejich postupné oxidaci. To se projeví  sytějším žlutohnědým odstínem. Pokud oleje uchováváte v obalu, který je postupem času lehce deformovaný, mějte  na paměti,  že  toto vsáknutí – deformace směrem dovnitř,  je způsobena  spotřebovaným kyslíkem uvnitř obalu. Z obou uvedených důvodů by měla být expirační doba zasychajících rostlinných olejů proto dodržena a oleje spotřebovány. Většinou to bývá 3 roky od data plnění.  Oxidaci olejů také významně snížíte dokonalým uzavíráním obalů. Neskladujte dlouhodobě poloprázdné obaly.

Mírné ztmavnutí oleje v expirační době není na závadu. Fysikální vlastnosti oleje se v této době výrazně nemění. Olej má stále své vlastnosti. Dřevitá barva ještě více zvýrazní   kresbu dřeva a propůjčí mu příjemný odstín. Stinnou stránkou vysoké penetrační schopnosti je také bohužel skutečnost, že sytost probarvení povrchu dřeva je zcela odvislá od savosti podkladu. Savější místa umožní výrazně hlubší a mohutnější penetraci. Nesavá místa se chovají naopak. Výsledkem je potom vznik tmavších míst, tak zvaných kocourů. K tomu mají sklon měkká, savá dřeva, jako jsou smrk, olše, lípa, topol a to zejména u barevně upravených olejů.

Tyto barevné rozdíly mají tendenci v malém měřítku vznikat i u čirých, nezabarvených olejů.

Jak tomu ale zabránit a docílit barevné rovnoměrnosti při dřeva ošetření olejem?  Tomu lze zabránit pouze sjednocením savosti povrchu. Toho se dosáhne dvěma způsoby.

1. Dokonalým přebroušením povrchu dřeva a následně předpenetrací.  Vůbec nejhorší  možnou variantou je aplikovat barevný, ale i čirý olej, na dokonale ohoblovaný povrch palubky. Na  ohoblovaném, nepřebroušeném  povrchu jsou extrémní rozdíly mezi savými a nesavými místy.

2. Ručním přebroušením houbičkou si polepšíte, ale ne úplně. Ruční elektrická vibrační, ne rotační, bruska s jemným brusným  papírem  bude lepší. Pokud ale budete nároční, tak se nevyhnete  přebroušení celého povrchu na tak zvané kalibrační brusce, kterou používají truhláři a tento problém a to nejen u olejů, ale i  u lazurovacích prostředků velmi dobře znají.

Po přebroušení povrchu, které musí být vždy ve směru dřeva, bude pro získání pěkného a barevně jednotného povrchu  ještě nutné provést tak zvanou předpenetraci, která dál sjednotí savost v celé ploše. K předpenetraci, jako první aplikační vrstvě musíte vždy použít čirý, bezbarvý olej, který může být  ten samý, jaký budete následně používat v barevném provedení. Tuto první čirou penetrační vrstvu aplikujte ve  vrstvě a tu krátce po nanesení za 2 a 3 minuty setřete a po dalších cca 15 minutách doporučujeme lehce rozleštit.  Pokud budete používat vysokosušinový barevný olej, tak ten k předpenetraci není úplně vhodný. Jeho vysoká sušina příliš blokuje barevnost následujících vrstev a odstín bude mít tendenci být světlejší.  K předpenetraci použijte jiný olej s nižším obsahem sušiny. Doporučujeme použít  údržbový a pečovací olej, který má malou sušinu a penetruje  velmi vhodně – přiměřeně.  Předpenetraci  necháte do druhého dne zaschnout. Zasychání předpenetrace 24 hodin je nezbytně nutné. Pokud předpenetrace nebude suchá, tak následně aplikovaný barevný olej čirou předpenetrací napadne, rozpustí a pronikne ke dřevu a může způsobit nežádoucí barevné skvrny.   Předpenetrační vrstvu druhý den  po  řádném zaschnutí  lehce přebruste jemným smirkem  č. 180 až 220. Použitím předpenetrace tak odstraníte  savější místa i na nejdokonaleji přebroušeném povrchu.  

Následná aplikace barevného oleje již zaručuje vysokou rovnoměrnost v barevnosti povrchu dřeva.

Při aplikaci barevného oleje dodržujte také odstup 24 hodin s přebrusem mezi vrchními dvěma vrstvami. Nutnost přebrusu  je odvislá od druhu dřeva a dokonalosti povrchu.

Pokud chcete dobu pomalého zasychání urychlit na 6 hodin pro jeden aplikační  krok,  tak použijte na celý postup dvousložkový olej, tak zvaný olej typu 2 K.

Postup s  předpenetrací,  dodržujte zejména při  nanášení  tónovaných olejů s  odstíny dřev, které imitují, dub, ořech, kaštan a pod.. V nich se nachází nějaký tmavý, např.  černý pigment, který výraznost „kocourů“ zvyšuje. Jedná se o stejný postup, jaký je nutné dodržovat i při aplikací barevných napouštěděl  pod lazury. Stejný problém.  Nespoléhejte na to, že na malé plošce, kde jste provedli zkušební nátěr je výsledek dokonalý.  Na ploše 5 x3 metry ale už tak pěkný  být nemusí a vy se vyděsíte co jste udělali špatně. Chybu jste udělali v tom, že jste si aplikaci odzkoušeli na malé a ještě vybrané plošce, výsledek byl dobrý a tak jste se mylně domnívali, že výše popsané postupy lze zjednodušit. Vypustit předpenetraci, ušetřit čas, práci a peníze.

Pokud tak učiníte a vzniknou výrazné barevné nerovnoměrnosti, kocouři, bude mít prakticky neodstranitelný problém. Pomůže pouze odbroušení celé plocha a začnout znovu.

Co je tedy důležitější a více pomáhá.  Ideální je obojí.  Faktem je ale to, že nesrovnatelně účinnější je předpenetrace, která dokáže poskytnout výborný výsledek i na ručně přebroušeném dřevě.  

Tento problém prakticky neexistuje u nesavých podkladů jako jsou dub, jasan, merbau a podobně. 

Na těchto a podobných dřevech není nutné předpenetraci čirým olejem provádět. Přesto i zde buďte obezřetní a dobře si prohlédněte a posuďte  přebroušený povrch dřeva.

Poznámka:

 při použití předpenetrace čirým olejem pod olej barvený, může být  vlivem snížené savosti podkladu výsledný odstín lehce světlejší. Potom je vhodné aplikovat další vrstvu, nebo mírně přitónovat předchozí vrstvu. Běžně se aplikují vždy 2 barevné vrstvy. Pokud chcete mít povrch zcela dokonalý a nejlepší, pak na barevné vrstva aplikujte poslední vrstvu čirého oleje s dokonalým rozleštěním.

 Závěr: 

nečekejte, že i když dodržíte všechny zásady,  že rovnoměrnost barevnosti v ploše se bude rovnat tisku dřeva na umělohmotném podkladu. Pracujete s živým materiálem a cílem není dosáhnout dokonalosti plastu.  

Varování:

Nikdy nesmíte oleje, pokud k tomu nejsou určeny, nanést v tlusté vrstvě bez stažení  nevsáklé části  a nechat  je zaschnout. Výsledkem by byl velmi dlouho lepkavý  nepříjemný povrch.

 

Dřeva  s vysokým obsahem taninů

Některá dřeva, jako je dub, akát, merbau a další,  obsahují velká množství taninů. Pokud chceme v exteriéru z estetických důvodů jejich povrch před povětrnostními vlivy chránit rostlinnými oleji je nutné si uvědomit některá rizika. Ta rizika jsou v podstatě dvě. Za prvé je to skutečnost, že taniny a další třísloviny jsou rozpustné ve vodě a pokud nejsou chráněny neporušenou vrstvou oleje dochází k jejich vyplavování. Vyplavené barevné složky dřeva potom stékají dolů a odkapávají na zem a mohou vážně znečistit světlou dlažbu a podobně.   Za druhé je to charakter olejů.  Rostlinné oleje na povrchu dřeva vytváří minimální povrch, který není tak mohutný jako u běžných nátěrových hmot . Povrch je sice částečně prodyšný,  ale slabá vrstva  oleje, pokud je ještě rozleštěna , neodolává dlouhodobě působení povětrnosti. Výsledkem je skutečnost, že podle druhu použitého oleje je žádoucí povrch pravidelně každým rokem, nebo 1x za dva roky obnovovat. To je důležité pro zamezení vyplavování  barevných složek dřeva. Vyplavování se projeví jako  bělání až šednutí povrchu, kde zůstala už jenom celulosa.  Vrátit takto poškozenému dřevu původní barvu pomocí oleje bez přebroušení obtížné.

U některých dřev, například merbau, ani dostatečně tlustá vrstva oleje vyplavování nezabrání.  Dřevo se musí ponechat na povětrnosti pod  vlivem deště dva roky. Během této doby se přemíra taninů vyplaví. Bohužel, ale i krása vínově červené barvy zmizí. Převládne barva celulosy.

 

Aplikace bíle zabarvených olejů.

Čistě bílý odstín u olejů nevyžaduje nutně předpenetraci.  Možné rozdíly v sytosti odstínu na savých a nesavých místech jsou prakticky neznatelné. Bude třeba povrch dřeva pouze přebrousit a aplikaci provádět podle již popsaného postupu. Bílé odstíny s šedým nádechem svědčí již přítomnosti černého pigmentu, který může být  příčinou viditelných rozdílů. Proto předpenetrace zde již může být důležitá i když ne tak nezbytná , jako u odstínu ořech, tmavý ořech, dub a podobně.

 První vrstvu bíle zabarveného oleje aplikujte štětcem, tamponem, houbičkou, nebo stříkáním a to vždy v přiměřené vrstvě. Přísně sledujte zasychání. Při teplotě 18 - 23°C do cca 15 – 20 minut přebytečný olej dokonale setřete textilií, která nepouští chloupky a následně jinou suchou textilií, nebo padovacím kartáčem dokonale rozleštěte. Podle potřeby druhou vrstvu bíle zabarveného oleje  aplikujte opět až za 24 hodin. Nejlépe druhý den. Tím získáte  výraznější a barevně rovnoměrnější povrch. Standardní  postup.

Důležité doporučení, které nesmíte opomenout.

Pokud se z nějakého důvodu rozhodnete  bílou vrstvu oleje  opatřit dodatečně vrstvou čirého oleje, tak čirý olej aplikujte ve slabé vrstvě, nejlépe tamponem, nebo vhodným  štětcem, včas stáhněte a dokonale rozleštěte.  Barevný rozdíl mezi bílým povrchem s dodatečnou vrstvou čirého oleje, nebo bez  této vrstvy, prakticky nepoznáte. To ale s podmínkou, že nenanesete silnou vrstvu, třeba stříkáním a opožděně, nebo vůbec neprovedete stažení a rozleštění.  Zde bude již vidět lehký žlutavý barevný tón . Výsledek nebude nehezký , ale barevný rozdíl poznáte na první pohled.

 

Opožděné setření přebytečného oleje a jeho zaschnutí.

Pokud se Vám stane, že opomenete včas setřít nevsáklý povrch a rozleštit, tak musíte postupovat následovně.

Na přischlý olej, který již rukou ani leštičkou „neutáhnete“, nanesete tlustší vrstvu stejného oleje, nebo nejlépe údržbového oleje. Ne vysokosušinového.  Necháte dostatečně dlouho působit 30 i více  minut a následně, bohužel pracně,  přebytečný olej odeberete a rozleštíte.

Jistější výsledek dosáhnete nanesením  přiměřené  vrstvy  butylglykolu. Po cca 30 minutách kdy se  olej rozpustí, celou vrstvu setřete. Povrch oleje zůstane matný. Po 24 hodinách zasychání nanesete novou vrstvu oleje. Tak vrátíte oleji původní vzhled.

 VAROVÁNÍ : seznamte se předem s bezpečnostním listem butylglykolu a odborným poučením ze strany prodejce.  Při zasažení oka je silně dráždivý a současně dráždí pokožku. Používejte ochranné brýle a gumové rukavice. Po celou dobu aplikace velmi intenzivně větrejte. Bez možnosti  intenzivního větrání butylglykol nemůžete používat.

 

Samovznícení olejů:

Při zasychání olejů se uvolňuje teplo. Proto musíte všechny od olejů znečištěné  hořlavé textilie, piliny a podobně, ukládat do kovové nádoby s vodou. Nikdy neodhazovat zmuchlané textilie do nádoby bez vody

Produkt přidán k porovnání