Renovace oken a dveří

Zveřejněno srp 26, 2021

Kategorie Rady a návody

Autor Sokrates

Značky Okna a dveře

Okna a dveře jsou jedny z nejdůležitějších stavebních částí domu.

Renovaci zašlých nátěrů dřevěných oken vždy začínáme posouzením skutečného stavu dosluhujícího nátěru. Způsob opravy provedeme tak, aby nový nátěr dlouhodobě odolával povětrnostním vlivům.  Je nutné si uvědomit, že je rozdíl mezi opravou  emailu – krycí barvy a silnovrstvé lazury, nebo slabovrstvé lazury.

Pracnost a finanční náročnost opravy snížíme včasnou opravou, než dojde k úplné devastaci nátěru s obnažením dřeva. Abychom prodloužili intervaly oprav, musíme zvýšit  životnost nátěru. Toho lze docílit pravidelným používáním údržbových prostředků. V našem případě  SOKRATES Balzám.  U zdevastovaného nátěru budou nejdražší opravy u emailů a silnovrstvých lazur. Oprava slabovrstvé lazury bude vždy jednodušší a finančně méně náročná. Současně ale většinou platí, že životnost nátěrů slabovrstvých lazur je nejkratší.                     

 

SOKRATES® Email Professional

Částečně odlupující se nátěr emailu:

Levnější varianta:

 1.  Odstraníme všechen nesoudržný a odlupující se nátěr.
 2.  Brusnou houbičkou č. 80 přebrousíme celý povrch okna tak, že současně řádně odbrousíme zešedlé dřevo.
 3.  Celou přebroušenou plochu okna přetřeme alkydovým napouštědlem SOKRATES® Speciál. Vhodné je     místo napouštědla Speciál použít SOKRATES® Lazurit FORTE naředěný vodou 1:1. Zasychání   napouštědla bude trvat  cca 4- 6 hodin. Při použití Lazuritu FORTE 1:1 s vodou do druhého dne a to s vyšší   adhezí k podkladu.
 4.  Všechny plochy, kde se nachází obnažené dřevo, opatříte přiměřeně tlustou vrstvou SOKRATES® primer Alkyd, která by měla srovnat tl. nátěru s plochami, kde zůstal původní nátěr emailu.  Je vždy lepší aplikovat dvě tenčí vrstvy než jednu zvláště silnou. Zasychání primeru Alkyd ponecháme vždy do druhého dne.
 5.  Následně primer Alkyd přebrousíme brusnou houbičkou č. 80 až 100 a srovnáme s povrchem emailu do     jedné roviny. Odstraníme prach z povrchu okna.
 6.  Na závěr opravy na celý povrch okna pomocí vhodného štětce naneseme 1 vrstvu  SOKRATES® Email Professional. Nemusíme ctít původní odstín.

Zdevastovaný, plošně se odlupující nátěr.

 1. Pomocí horkovzdušné pistole odstraníme z povrchu okna všechny nátěry až na holé dřevo. Pomocí smirkové     houbičky č. 80, nebo zde již pomocí elektrické  vibrační brusky, odbrousíme veškeré nátěr až na čisté            dřevo. Včetně zešedlého dřevaPovrch čistého dřeva na celém okně napustíme  napouštědlem SOKRATES® Speciál, nebo SOKRATES® Lazurit FORTE naředný 1:1 s vodou. Zasychání napouštědla cca 4 – 6 hod. Lazuritu FORTE do druhého dne.
 2. Smirkovou houbičkou tak zvaně strhneme chlup a štětcem naneseme Sokrates primer alkyd v jedné vrstvě. Zasychání primeru alkyd ponecháme vždy do druhého dne.
 3. Následně celý povrch přebrousíme smirkovou houbičkou č. 80 až 100, odstraníme prach a naneseme vhodným štětcem 2 vrstvy Sokrates email professional. Zasychání mezi nátěry minimálně 6 hodin. Doporučujeme 8 hodin i při suchém a teplém.

 

Povrch emailu se neodlupuje, je soudržný. Pouze znatelné vlasové prasklinky.

 1. Povrch nátěru odmastíme a dokonale očistíme.
 2. Přebrousíme smirkovou houbičkou č. 100 – 120. Odstraníme prach.
 3. Naneseme jednu vrstvu SOKRATES® Email Professional.

 

 SOKRATES® silnovrstvá lazura

 

Částečně se odlupující povrch lazury na dřevo.

Nelze změnit odstín lazury

 1. Odstraníme všechen nesoudržný a odlupující se nátěr. Brusnou houbičkou č. 80 přebrousíme celý povrch okna tak, že současně odbrousíme zešedlé dřevo
 2.  Následně alkydovým napouštědlem SOKRATES® Speciál, nebo nejlépe SOKRATES® Lazurit FORTE  ošetříme obnažené plochy dřeva. Napouštědlo nebo Lazurit FORTE si před použitím necháme obarvit do stávajícího odstínu silnovrstvé lazury podle systému SOKRATES AIRLESS. To je velmi důležité. V systému barvení AIRLESS bude 80 % pigmentu v napouštědle a 20 % pigmentu v lazuře. Toto rozložení pigmentace nezpůsobí ztmavnutí původního odstínu a nevzniknou tak zvaně kocouři při vrchní aplikaci lazury. Pozor zabarveným napouštědlem ošetříme pouze plochy, kde došlo k obnažení dřeva. Alkydové napouštědlo zasychá min. 6 hod. a Lazurit FORTE 1:1 do druhého dne.
 3. Po zaschnutí smirkovou houbičkou č. 80 – 100 strhneme chlup.  
 4. Očistíme prach a vhodným štětcem pro aplikaci silnovrstvých lazur, naneseme dvě vrstvy SOKRATES® silnovrstvou lazuru, která byla zabarvena podle systému AIRLESS. Pokud hrozí, že i při snížené intenzitě zabarvení může druhá vrstva způsobit ztmavnutí původního odstínu, tak druhý nátěr provedeme zcela čirou lazurou.

 

Zdevastovaný, plošně se odlupující povrch silnovrstvé lazury.

Lze změnit barvu lazury

 1. Pomocí horkovzdušné pistole odstraníme z povrchu okna veškerou silnovrstvou lazuru až na holé dřevo.
 2. Pomocí smirkové houbičky č. 80, nebo vhodné vibrační brusky, přebrousíme celý povrch okna a to tak, že zešedlé dřevo dokonale odstraníme
 3. Povrch obnaženého dřeva na celém okně napustíme napouštědlem SOKRATES® Speciál, nebo SOKRATES® Lazurit FORTE  1:1 s vodou (doporučujeme), které budou opět zabarveny dle systému SOKRATES AIRLESS pro lazury. Zde můžete změnit odstín.
 4. Zasychání napouštědla alespoň minimálně 6 hodin.  Lazurit FORTE do druhého dne.
 5. Po řádném zaschnutí povrchu strhneme pomocí smirkové houbičky v celé ploše chlup, odstraníme prach.
 6. Vhodným štětcem naneseme 2 vrstvy silnovrstvé lazury, která je zabarvena dle systému SOKRATES® AIRLESS a to v odstupu 6 – 8 hodin.

 

 

SOKRATES® Lazurit PLUS

 

Levnější varianta- Nelze měnit odstín

 1. Pomocí smirkové houbičky č. 80, nebo vhodné vibrační brusky odstraníme nesoudržné části nátěru a především zešedlé dřevo.
 2. Odstraníme prach a celý povrch opatříme minimálně dvěma, nejlépe 3 vrstvami  SOKRATES® Lazurit PLUS  původního odstínu.

Dražší varianta - lze měnit odstín

 1. Vhodnou vibrační bruskou odstraníme veškerou lazuru až na čisté dřevo.
 2. Očistíme povrch a dle návodu výrobce aplikujeme postupně 2 – 3 vrstvy nové SOKRATES® Lazuritu PLUS  libovolného odstínu.

Produkt přidán k porovnání