Doporučení pro povrchovou údržbu nátěrových hmot

Okamžitě po vestavbě nových oken:

 • Případné ochranné fólie mezi rámem okna a křídlem hned neodstraňujte! Ponechte je asi jeden měsíc jako ochranu před slepením.
 • Okenní tabule ihned nečistěte! Silikonové těsnění je vytvrzené po 3 – 4 týdnech, jinak dojde k „efektu pryže na mazání „.
 • Silikonové těsnění nepoškozujte drsnými čistícími prostředky ani agresivními prostředky. Nečistoty odstraňujte zásadně „ pod vodou „.
 • Zakrývací lepící pásky odstraňujte v nejkratším možném termínu a to velmi šetrně. Zkontrolujte si zda jsou použity lepící pásky určené pro akryláty a zda je dodržena nejdelší povolená lhůta aplikace. Nebezpečí trvalého přilepení, změkčení podkladu a poškození nátěru.

Větrání:

Zvažte velmi pečlivě zda dovolíte stavební firmě provést tak zvaný mokrý proces v zimním období. To je zabudování oken a v zimním období dělání betonů a omítek. Bez absolutně dokonalé ochrany oken a dveří ochrannými foliemi nebo účinnou klimatizací vnitřních prostor nezabráníte možnosti těžkého poškození oken a dveří „ rozklížení, deformace povrchu dřeva, puchýře a podobně.

Jakmile zjistíte, že se na okenních tabulích tvoří kondensát, steny jsou navlhlé, ukazuje se i plíseň, pak to má přirozené příčiny: okna jsou dokonale těsná a nefunguje dostatečně náhradní větrání. Abyste předešli vzniku těchto jevů, měli byste si zapamatovat následující rady:

Každé ráno všechny místnosti asi 20 minut větrejte

Ve dne větrejte podle potřeby 3x – 4x vždy na 10 – 15 minut.

Při větrání je vhodné vypnout topení a okna otevřít dokořán.

Není-li možné nárazové větrání, měli byste se obrátit na specialisovaný podnik, aby Vám vypracoval řešení na průběžné větrání, které může být součástí oken, šetřící zároveň energií.

Pozor na místnosti s bazény a podobně. Nesmí chybět odvlhčovač a vlhkoměr. Nejhorší varianta u těchto prostor je málo účinný odvlhčovač a v podzimním a zimním období zatahování ochranných plastových rolet, které v noci snižují tepelné ztráty. Rolety posunou rosný bod ve dřevě těsně pod barvu a způsobí její odmrznutí. Zde pečlivě zvažte využití plastových oken.

Péče o kování:

Okna a dveře jsou zpravidla vybaveny vysoce kvalitním otevíracím a sklápěcím kováním. Aby fungovalo bezvadně a pohodlně, měly by se nejméně jednou za rok provést tyto údržbářské práce:

Díly a kování, související s bezpečností, zkontrolovat na pevnost osazení a opotřebení. Případně dotáhnout šrouby nebo vyměnit opotřebované díly.

Všechny pohyblivé díly a všechna potřebná místa namazat nebo naolejovat. Pokud výrobce neuvádí jinak – zcela bezúdržbové – bez mazání.

Používat pouze komerční , nebo výrobcem doporučené prostředky bez silikonu. Silikony způsobují problémy s přetíratelností okolí kování.

V případě dodatečné úpravě povrchu nenatírat přes kování.

Okenní kování mají být nastavena tak, aby šla lehce ovládat. Nastavením by měl být již dnes pověřen odborník ze servisní firmy.

Ošetřování povrchu:

Zásadně platí: ošetřovat místo natírat!

To znamená, že o dřevěná okna a dveře se má pečovat stejným způsobem, jako o jiné vysoce kvalitní věci.Jen tak je možné prodloužit intervaly mezi nákladným a drahým natíráním, nebo se mu zcela vyhnout.Firma SOKRATES nabízí vysoce kvalitní údržbové prostředky, které jsou určeny jak pro nové nátěry, tak pro oživení povrchu starých osleplých nátěrů

Ošetřování se musí provádět 3x – 4x ročně vždy při pravidelném mytí oken a dveří. Po omytí oken a okenních rámů a jejich zaschnutí se hadříkem, který nepouští chloupky, a který je namočený v čističi SOKRATES, rámy lehce ve směru dřeva odmastí.

Po zaschnutí se totožným způsobem na povrch rámů nanese slabá vrstva BALZÁMU SOKRATES. Balzám není leštička a zásadně se nerozlešťuje ale pouze vlastně pomocí hadříku přetírá. Balzám SOKRATES obsahuje účinnou ochrannou pryskyřici spolu s polyethylenovými vosky, které velmi účinně zacelí všechny mikrotrhlinky a intenzivně odpuzuje vodu. Obsahuje UV filtr. Ošetření vyvolává hedvábně lesklý efekt.

Jinak povrch nátěru pečlivě 1x ročně vizuálně zkontrolujte a každé i malé poškození, zejména po kroupách ihned opravte totožnou nátěrovou hmotou, kterou je dobré mít doma od dodavatele oken nebo dveří.

Jinak se dá obecně dále vycházet z těchto přibližných pravidel:

Za 4 až 6 let dokonale povrch nátěru omýt, zkontrolovat skutečný stav a v případě potřeby povrch lehce jemným smirkovým papírem přebrousit a přetřít totožnou nátěrovou hmotou..

Okna a domovní dveře ošetřené slabě pigmentovanými odstíny lazur pečlivě kontrolujte 1x ročně. Platí to zejména pro prvky vystavené extrémní povětrnosti.

Vyhýbejte se používání zcela transparentích laků, které jsou dnes i moderní. Jejich životnost je ve všech případech podstatně nižší než u i slabě pigmentovaných odstínů. Původní světlost dřeva stejně dlouhodobě neudrží . Dřevo postupně ztmavne a to zcela neřízeným způsobem, to je do málo líbivých tónů. Tomu právě předejdete i slabou ale velmi vhodnou pigmentací, která se přirozené barvě dřeva přiblíží.

RADY PRO PRAXI:

 • Podklad prvním penetračním nátěrem nesmíme rozmáčet.
 • U tenkých mikrodýh často lepidlo nepravidelně proniká na povrch a může při tlustším prvním nátěru způsobit tak zvaný opál
 • Penetrací rozmáčený a nezaschlý nebo provlhlý podklad může také způsobit opál
 • Penetrace bez používání Základního parketového laku se provádí naředěným lakem. A to nejen z důvodů penetračních vlastností laků, ale také zejména proto, že v této fázi bez naředění hrozí nebezpečí vzniku lesklých ploch při přetírání jednotlivých nátěrových pásů.
 • Pozor na používání biocidů jako prostřední podklad pod vlastní lak Mohou způsobit intenzivní zbělení. Nepoužívat přímo pod lak, nebo ověřit.
 • Používání naředěného laku k dalším vrchním nátěrům je zásadně nevhodné. Lak pění. Možno aplikovat pouze štětcem nebo stříkáním. Vrchní lak pro konečné nátěry můžeme ředit max. 5% vody.
 • Tango vzhledem ke své tvrdosti není ideální k nátěrům korkových parket.
 • Pozor při nátěru módních smrkových palubkových podlah. Nelze v žádném případě počítat s tím, že vlastní lak zpevní povrch palubek natolik, že budou odolné k otlakům (židle, vysoké podpatky a podobně) Tento stav zásadně nezměníte ani žádným lakem.
 • Podlahu natřenou MOVIpurem lze bez obav přetřít Tangem a naopak. Doba mezi jednotlivými nátěry by však neměla být delší jak 24 až 48 hodin. Po delší době nutno ověřit snadnost přetíratelnosti. Odpuzování dalšího nátěru. Povrch se potom musí velmi lehce přebrousit papírem č. min. 220.
 • K moření podlah používejte jenom vhodná mořidla, která nezpůsobí tzv. kocoury, a která mají tendenci potlačovat rozdílnou savost povrchu. Vrchní lak lze tónovat jenom velmi slabě, např. kolorantami SOKRATES pro lazury, a to z důvodů, že se lak bude chovat jako lazura a místa, která se při natírání překryjí dvakrát, mohou být lehce tmavší.
 • Pro lajnování tělocvičen, nebo přetření podlah krycí barvou pod vrchní lak, se používá speciální barvy SOKRATES sport. Použití této barvy je nutné. Použití běžné barvy např. SOKRATES colour apod. nemusí zajistit dobrou přetíratelnost, a tím i přilnavost. Použití jiných barev pro podklad nutno ověřit.