Dřevěné ploty, vchodová vrata, vchodové dveře

Zvyšující se zájem mladé populace o zdravý způsob života a tlak ekologů na využívání obnovitelných zdrojů, požadavky na možnost recyklace civilizačních produktů a snaha po snižování nákladů, stále více ovlivňují životní styl každého z nás.

Tento nový fenomén, nám přináší změny, které se ve stále větším počtu kolem nás začínají objevovat. Prostředí, ve kterém žijeme a které si sami vytváříme, se začíná měnit. Na jedné straně k lepšímu a na druhé stránce jak jinak než k horšímu. K tomu pozitivnímu patří i rozsáhlejší využívání dřeva.

Dřevo jako typická přírodních hmota má řadu výhod. Obnovitelnost, snadná dostupnost, relativně snadná opracovatelnost, estetické vlastnosti , široká použitelnost a stále ještě zajímavá cena. Dnešní plošná výstavba montovaných rodinných domků se neobejde bez dřevěných konstrukcí a dřevěných ukončovacích prvků. Líbivé, dřevem vymašličkované rodinné domy vyžadují z důvodů estetiky i vhodné osazení do okolního terénu. Napojení na okolní terén se prakticky neobejde bez dřevěného oplocení.

Nejvhodnějším, ale i nejtrvalejším řešením, bývá kvalitní podezdívka kombinovaná s dřevěnou výplní. Dřevěné oplocení se tak stává v současné době převládajícím řešením. Použití dřeva k oplocení nám poskytuje řadu výhod. Snadnost zhotovení, mnohdy v rámci svépomoci a oku lahodící přírodní vzhled.

Dřevo má ale i druhou tvář. Chce svoje. Jako přírodní materiál, na rozdíl od kamene, je stále živé. Vlivem vlhkosti mění objem - „ pracuje „. Je citlivé na venkovní prostředí. Je snadno napadnutelné škůdci, hmyzem, houbami a plísněmi. Pokud není vhodně chráněno, má omezenou životnost. Nejenže nepřečká svého zhotovitele, ale i jeho vzhledová životnost se zkrátí na krátkou jednu desítku let.

Jak ale konstrukčně zhotovit a jak nejlépe chránit dřevěné oplocení? O těchto problémech byly napsány knihy a desítky norem. Pro detailnější řešení dnes nemáme prostor. Tedy alespoň některé zásady bez citace norem.

Již samotná konstrukce má velký vliv na životnost oplocení. Mělo by být používáno zásadně kvalitní zdravé dřevo, bez jakýchkoliv stop napadení škůdci. Počínaje hmyzem a konče houbami. Pokácené v zimním období. Nikdy nepoužívejte dřevo z tak zvaných soušek. Dobrou odolnost na povětrnost má v jádře dub, středně odolná je borovice, jedle a modřín, relativně málo je z běžných dřev odolný smrk a buk. Silně sesychavým materiálem je buk – protože je i silně nasákavý. Vlivem vlhkosti je dřevo nejméně roztažné podélně – axiálně 0,3% až 0,5%. Nejvíce tangenciálně, 8 až 10%,což dokazuje do hloubky popraskaná kulatina. Ale pozor to platí i pro hranoly. Středně nasákavé je dřevo v radiálním směru – kolem 5%. Vyhýbejte se latím na kterých je pro oko krásně vykreslen tak zvaný fládr. Fládr má totiž u rychle rostoucích dřevin sklon k odlupčení – odlepení, zvednutí a zatékání vody. Všechny vodorovné plochy by měly mít sklon od 15% do 18%. Odtékání vody. Voda z oplocení MUSÍ ve sklonu odtékat a ne zatékat za svislé prvky. I svislé prvky musí mít v horní části úkos. Ve spodní části by měla mít každá laťka úkosu cca 45 stupňů. . Od zadní strany směrem dopředu. Spodní odkapová hrana zamezí vzlínání vody a následnému prasknutí dřeva. Veškerý spojovací materiál by měl být zásadně v nekorodujícím provedení. Nejčastěji v pozinkované úpravě.

Povrchová úprava:

První penetrační nátěr by měl obsahovat vhodné biocidy. Některé biocidy, ale mohou vytvářet na povrchu separační mikrovrstvu, na které mohou mít vodou ředitelné systémy problémy s adhesí.

Značka SOKRATES Vám nabízí dva vodou ředitelné systémy, které jsou pro povrchovou úpravu dřeva určeny. Lazurit – slabovrstvá alkyd-akrylová lazura a silnovrstvá akrylátová lazura.

Pravidla: Jednotlivé díly nového oplocení natíráme zásadně v rozebraném stavu. Teprve potom oplocení sestavujeme. Hlavy spojovacího materiálu – šrouby, hřebíky – vždy přetřeme použitou lazurou.

Lazurit i silnovrstvá lazura jsou standardně dodávány ve dvanácti základních odstínech dle vzorkovnice. U Lazuritu se první nátěr provádí Lazuritem naředěným 30% vody nebo nejlépe barevným alkydovým napouštědlem SOKRATES special. Používat pro venkovní prostředí k penetraci akrylátové napouštělo je méně vhodné, protože méně odolává vodě. Následují další dva nátěry dostatečně namočeným štětcem v odstupu 12 hodin. Z důvodů zesíťování nátěru. Je nezbytně nutné dostatečně silně natřít vrchní a spodní příčné řezy jednotlivých latěk, kde má stékající voda tendenci vzlínat. Vzlínající voda potom způsobí popraskání dřeva v délce 15 až 20 cm , postupné černání prasklin a destrukci povrchové úpravy.

Při použití silnovrstvé lazury se musí použít na oplocení jako penetrační nátěr opěr nejlépe barevné alkydové napouštělo Sokrates Special. Pokud není k disposici je velmi vhodné první penetrační nátěr provést Lazuritem ředěným + 30 % vody. Následují tři dostatečně silné nátěry lazurou. Základní pravidla jsou stejná jako u Lazuritu. Lazura propůjčuje povrchu oplocení noblesnější povrch. Má větší životnost jen za předpokladu kvalitně provedeného nátěru na úrovni nátěru oken. Pokud chcete zamezit tvorbě zelených povlaků na severní straně oplocení je nutné do posledního nátěru přidat speciální biocid.

Kvalita povrchu použitého dřeva. Velký vliv na životnost nátěru má i kvalita povrchu dřeva. Nejhorší volbou je dokonale hladký nesavý povrch jaký vám často nabízí dřevo s krásně vykresleným fládrem.. Povrch dřevěných částí je vhodné upravit smirkovým papírem. Nejlépe bruskou číslo 60 až 80. Hrubý povrch, není sice na omak příjemný, ale je paradoxně nejvhodnějším podkladem pod vodu ředitelné nátěrové hmoty. Dřevěné domy v severských zemí mají vnější opláštění z povrchově neupravených prken.

Pokud si nevyberete v hodný odstín z nabídky 12 odstínů lazur Sokrates, máte snadnou možnost získat větší počet odstínů vzájemnou kombinací nesouhlasných odstínů napouštědel, nebo naředěných Lazuritů, a vrchních nátěrů. Například napouštědlo v odstínu mahagon a vrchní nátěry v odstínu afromorsie. Zde ale platí pravidlo světlejší odstín – hemlock, kiefer nebo pinií požívejte k prvnímu nátěru. Tmavší odstíny aplikujte jako vrchní nátěry. Odstín jedlová zeleň se prakticky nedá s žádným jiným odstínem kombinovat. Nezískáte totiž žádný líbivý výsledek.

Viz. časopis VšePro 4/2007, Udělej si sám - březen 2007