„Fortelné“ nátěry na venkovní a terasové podlahy

Publikováno v časopise PRAKTIK 2014/7

Venkovní podlahy a podlahy teras domů patří k nejnamáhanějším dřevěným částem obytných domů, sportovních areálů a podobně. Problém spočívá v tom, že kromě běžného namáhání povětrnostními vlivy je povrch pochozí. To znamená, že je vystaven oděru. Pokud jde o plochy, na které je možný vstup se znečištěnou obuví, dochází i k přímému poškozování povrchu.

Proto je nutné při konstrukci a povrchové úpravě venkovních dřevěných podlah brát v úvahu řadu skutečnosti. Nejdříve si musíte uvědomit, že dřevěná podlaha je takzvaně nestabilní konstrukce, tedy taková konstrukce, u níž mezi jednotlivé díly může zatékat voda, dřevo nasákne, zvětší objem, a celá konstrukce se tak stává rozměrově nestabilní. Tuto skutečnost nelze změnit. Pouze správným postupem při stavbě dřevěné konstrukce lze nepříznivé vlivy počasí na dřevo snížit.

Jak eliminovat vlivy počasí na dřevo

  • Začněte volbou materiálu – vyhýbejte se dřevu s největšími objemovými změnami – na volných prostorách buku. Podle stupně zatížení volte dřeva měkká nebo tvrdá.
  • Nepoužívejte dřevo s fládrem – tangenciální řez, velké rozměrové změny a odlupčení fládru. Upřednostněte dřevo s typickou podélnou „žilkovitou“ kresbou – radiální řez, malé změny.
  • Dřevěná konstrukce by neměla být v přímém styku se zeminou. Před montáží podlahové konstrukce dokonale ošetřete jednotlivé díly a potom je sestavte.
  • Vlastní konstrukce – pokud na podlahu prší, musí být zajištěn trvalý odvod vody vhodným sklonem. Nekorodující spojovací materiál je samozřejmostí. Každý šroub se doporučuje přetřít.

Co se hodí na terasu

Důležitý je výběr správného nátěru – nepoužívejte hmoty, které vytvářejí povrch. Všechno, co má povrch, se může loupat. Volíme proto nátěrové hmoty, které povrch dokonale penetrují a dostatečně chrání dřevo před povětrnostními vlivy a biotickými škůdci. Snadno se opravují pouhým přetřením.

Na vlastnosti nátěrové hmoty jsou u venkovních teras kladeny protichůdné nároky – maximální odolnost vůči oděru, kdy je požadována maximální tvrdost a houževnatost, ale současně i pružnost a měkkost povrchu. Výsledkem je nátěrová hmota s kompromisními vlastnostmi.

Nátěrové hmoty s požadovanými vlastnostmi lze vybírat z produkce firmy Building Plast:

  • Bankirai je olej pro venkovní použití. Nese název tropického dřeva a k jeho prvořadým vlastnostem patří velmi příjemný vzhled. Přestože je určen pro venkovní pro- středí, má na plochách s přímým zatížením povětrnostními vlivy omezenou životnost, tudíž je nutno počítat v průběhu sezony i s možným přetřením. Bankirai se aplikuje typickým způsobem jako všechny oleje – nanese se štětcem a nevsáklý olej se vytře do sucha. Dřevo ošetřené oleji se nesmí nechat zešednout. Zemí původu je Německo.
  • Lazurit FORTE je slabovrstvá lazura na bázi modifikovaného lněného oleje. Má vynikající penetrační schopnost. Dokonale blokuje odlupčení fládru – tím, že se dostane pod okraje fládru, fládr přilepí. Aplikace je jednoduchá – nanáší se štětcem s postupným stíráním nevsáklé hmoty. Dvě vrstvy zůstávají jako konečný nátěr. Velkým kladem je vysoká životnost – několik let. Pro získání příjemného povrchu je třeba po zaschnutí první vrstvy lehce strhnout „chlup“. Nátěr dřevo dokonale chrání před povětrnostními vlivy, hnilobami a hmyzem. Obsahuje UV filtr a vosky. Nevýhodou je pomalé zasychání – až 48 hodin. U málo savých dřev nebo dřev s vysokým obsahem silic je nutno první nátěr naředit vodou 1:1. Pokud chcete získat příjemný sametový povrch, použijte po lehkém přebroušení jako vrchní nátěr Lazurit PLUS nebo jej aplikujte přímo ve 2 až 3 vrstvách.
  • Lazurit PLUS je středněvrstvá lazura na bázi hybridního alkydu s vysokým obsahem vosků. Chrání dřevo před dřevokaznými houbami a hmyzem. Lazura se velmi dobře vsakuje.Tloušťka nátěru je důležitá pro životnost podlahy, volí se podle stupně zatížení. Lazurit FORTE i PLUS se standardně dodávají ve 12 základních odstínech. V tónovacích centrech získáte 28 odstínů, z toho 8 odstínů šedé a tyrkysové barvy. Obě lazury obsahují UV filtr a výhradně anorganické pigmenty s absolutní světlostálostí.

Na co si dát pozor?

Opatrně se rozhodujte u vodou ředitelných nátěrů na sibiřský modřín a sibiřskou borovici. Extrémně vysoký obsah tříslovin v těchto dřevinách prudce snižuje životnost nátěru. Zde vám jako alternativu nabízíme středněvrstvou olejovou ochrannou lazuru na bázi rozpouštědel, která obsahuje i látky na ochranu dřeva před houbami a hmyzem. Je nutné také počítat s tím, že při položení dřevěné podlahy na podkladní dlažbu může vlivem deště dojít k vyplavování taninů, a tím k trvalému a těžko odstranitelnému zbarvení dlažby. Je to typický problém dubu a akátu. S podobným problémem se setkáváme i u pergoly.