Lněný olej - moderní nátěr s tradicí

Publikováno v časopise PRAKTIK 2014.

Hitem současné sezony v oblasti nátěrových hmot se stala stará dobrá surovina na bázi mastných zasychajících olejů, tedy glyceridů vyšších mastných kyselin – lněný olej.

Ten vyniká výbornými penetračními vlastnostmi a velmi dobrou odolností vůči povětrnostním vlivům. Hlavními součástmi oleje jsou glycerin a na něm navázané mastné kyseliny. Vedlejšími součástmi jsou volné mastné kyseliny, fosfatidy, barviva, bílkoviny, mýdla a vitaminy. Typickým představitelem tohoto uhlovodíku je již zmíněný lněný olej neboli fermež. Oleje určené k natírání jsou při výrobě podrobeny čisticí operaci – rafinaci, kdy dochází k oddělení volných mastných kyselin, které by způsobovaly kyselost oleje.

Jak vzniká „hydrofobita“ nátěru?

Mastné kyseliny v olejích jsou buď nenasycené (tedy ty, které mají v řetězci mezi uhlíky dvojnou vazbu), nebo nasycené (ty, které mají v řetězci mezi uhlíky pouze jednoduchou vazbu). To, jak dobře olej vytváří pevný nátěrový film, závisí právě na těchto vazbách. Čím více nenasycených kyselin je v oleji obsaženo a čím je větší počet dvojných vazeb mezi atomy uhlíku, tím rychlejší je zasychání nátěrových hmot připravených z těchto olejů. Děj, který představuje velmi složitý proces, jehož výsledkem je přeměna původně tekutého oleje na nerozpustný film, si můžeme zjednodušeně představit tak, že za spoluúčasti vzdušného kyslíku, který reaguje s dvojnými vazbami, na něž se váže, vytváří spojovací můstek mezi mastnými kyselinami. Tím dochází k růstu původního triglyceridu síťováním přes tyto kyslíkové můstky až do stavu trojrozměrné polymerní sítě. Tato polymerizace má za následek postupné tuhnutí materiálu, což se navenek projeví jako „zasychání“. Velkou výhodou zaschlého filmu je jeho hydrofobita neboli vodoodpudivost. Pokud se použije čirá nátěrová hmota, může postupně dojít k zažloutnutí povrchu.

Pro vlastnosti olejových nátěrových hmot je důležitá nenasycenost mastných kyselin, která se charakterizuje hodnotami jodového čísla. Podle toho se oleje rozdělují na nevysychavé, polovysychavé a vysychavé.

Lněný olej patří mezi tzv. vysychající oleje. Pokud se k povrchové úpravě dřeva použije nátěrová hmota vyrobená na bázi tohoto oleje, zasychá zvolna a při tvrdnutí se mírně smršťuje. Nepokrývá povrch jako laky, ale vsákne se a zanechá čirý, nikoli však lesklý film, pod kterým je zřetelně vidět textura dřeva. Povrch je odolný proti promačkávání a poškrábání, a přitom není tak tvrdý jako u moderních laků. Důležité je i to, že je snadno opravitelný.

Novinka na bázi lněného oleje

Firma BUILDING PLAST s.r.o. uvedla na trh nový výrobek na bázi lněného oleje pod názvem SOKRATES® Lazurit FORTE. Jde o směs transparentních oxidů železa ve vodné emulzi modifikovaného lněného oleje s přísadou speciálních aditiv a fungicidních látek, které chrání dřevo před dřevokaznými a dřevozbarvujícími houbami a hmyzem. Lazura obsahuje standardně kombinovaný UV filtr, který chrání jednak dřevěný podklad, ale také samotnou nátěrovou hmotu před její degradací UV zářením – váže na sebe radikály, které vznikají vlivem vysokoenergetického záření,

v tomto případě z molekul lněného oleje. Bez přítomnosti UV filtru se vážou na nepoškozené molekuly, dělají je nestabilními a proces získává charakter řetězové reakce.

Pro exteriér i interiér

SOKRATES® Lazurit FORTE je vodou ředitelná olejová slabovrstvá lazura s extrémní penetrační schopností. Pomalé zasychání proces penetrace podkladu výrazně podporuje. Lazura je určena pro venkovní i vnitřní prostředí. Vytváří matné, dokonale transparentní povrchy. Minimalizuje pronikání vlhkosti do dřeva. Pigmentace chrání dřevo před působením UV záření. V interiéru se může používat v čiré, nezabarvené podobě, v exteriéru výhradně probarvená pigmenty. Standardně se vyrábí v 10 základních odstínech. V tónovacích centrech se tónuje celkem do 20 odstínů různých dřev a 8 módních odstínů šedé barvy. Je chemicky neutrální a chrání životní prostředí.

SOKRATES® Lazurit FORTE je určen k základním a vrchním nátěrům venkovního dřevěného bložení budov, pergol, plotů, chatek, srubů, roubenek a podobně. V interiérech se používá k nátěrům odhledů, obložení stěn, trámů v podkroví a podobně. Jeho výhodou je absence lesklého povrchu, což je mnohdy z estetického hlediska v interiérech srubů a chat důležité.

Způsob aplikace

SOKRATES® Lazurit FORTE se aplikuje nejlépe štětcem nebo válečkem. Olej se nanáší tak, aby na povrchu nevznikala silná vrstva, která se po zaschnutí viditelně leskne. Veškerá lazura se při aplikaci musí vsáknout do dřeva, při natírání se proto přebytečná hmota stahuje štětcem. Nátěr se provádí na suché, očištěné a odmaštěné dřevo ve dvou vrstvách. Druhý nátěr je konečným nátěrem. V interiéru je možné použít pouze jeden nátěr v sytějším probarvení – aby odstín odpovídal vzorkovnici. Časová prodleva mezi dvěma nátěry u měkkých dřev je do 24 hodin. Zasychání druhé vrstvy u měkkých dřev trvá 24 až 48 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti prostředí. Pro manipulaci je časová prodleva od 4 do 6 hodin, podle druhu dřeva. Pro použití ve venkovním prostředí nejsou ideální hladké povrchy. Povrch je vhodné přebrousit brusným papírem č. 60 až 80. Pod Lazurit FORTE se nepoužívá žádné napouštědlo. Nátěr po řádném zaschnutí odolává dešti, u nedostatečně zaschlého nátěru může dojít k částečnému vyplavování pigmentů. Pokud chceme získat sametovější povrch s vyšší odolností vůči oděru a s výrazně rychlejším nástupem odolnosti vůči dolepu, je vhodné druhý a třetí nátěr provést klasickým Lazuritem stejného odstínu. Tím současně získáme výrazně rychlejší nástup odolnosti proti vodě. Samotný Lazurit FORTE po dokonalém zaschnutí působení vody dokonale odolává.

Při použití Lazuritu FORTE na tvrdá dřeva, která obsahují větší množství tříslovin – dub, akát, ale i smolnatá borovice, je třeba respektovat velmi pomalé zasychání. Proto doporučujeme aplikovat první nátěr naředěný v poměru 2 díly Lazuritu FORTE a 1 díl vody. Po zaschnutí trvajícím 24 až 48 hodin aplikujte 1 nátěr Lazuritem FORTE, případně doporučujeme nanést dva nátěry Lazuritem PLUS – alkydovým lakem. Tato varianta je výhodnější z důvodu zasychání. Vznikne tak systém s přijatelnou dobou zasychání základní vrstvy a s vynikající odolností vůči povětrnostním vlivům.

Ideální skladba nátěru pro venkovní prostředí je 1 základní nátěr Lazuritem FORTE a 2 vrchní nátěry Lazuritovým alkydovým lakem Lazurit PLUS stejného odstínu.