Nátěrové hmoty určené pro povrchovou úpravu kovových podkladů

Nátěrové hmoty určené pro povrchovou úpravu kovových podkladů jsou často mnoha malospotřebiteli chápány pouze jakou antikorozní barvy. Tento pohled ale nezahrnuje celou problematiku povrchové úpravy kovů.

Kvalitní základní antikorozní barvy tvoří bezpochybně základ většiny ochranných nátěrů kovových podkladů. Potřebnou masivnost antikorozní ochrany stanovíme podle hodnocení korozního namáhání v konkrétních místních podmínkách a mikroklimatu. Jiný požadavek na antikorozní ochranu bude v běžném interiéru, jiný bude v eteriéru, jiný bude při ponoření do vody, trvale, střídavě, deštěm a podobně. Samozřejmě jiný bude v přímořské oblasti, při namáhání chemikáliemi a podobně. Z toho vyplývá, že jsou různé stupně korozivní agresivity vnějšího prostředí a jsou tedy i rozděleny do několika stupňů. Pro účely ISO 12944 je vnější prostředí klasifikováno šeti stupni korozní agresivity: C1 – velmi nízká – např. kanceláře, C2 – nízká – nevytápěné skladovací haly, C3 – střední – výrobní prostory – prádelny, pivovary, C4 – vysoká – chemické závody a loděnice, C5 – velmi vysoká průmyslová - trvalá vysoká kondensace a C5M - velmi vysoká – přímořská . Z hlediska finančních nákladů je tedy nutné aby antikorozní ochrana byla přiměřená prostředí.

Po zvolení odpovídajícího antikorozního systému bude mít na výslednou antikorozní účinnost vliv tloušťka suchého filmu, kterou každý výrobce barvy uvádí dodržet. Tloušťka suchého filmu nesmí být nižší než 80% nominální suché tloušťky. Na životnost nátěru bude dále závislá na samotném typu zvoleného systému, typu konstrukce, stavu povrchu před jeho přípravou, úroveň provedení nátěru, podmínky při provádění nátěru a provozní zatížení.

Základní nátěrový systém na kovové podklady představuje kvalitní a vhodná základní antikorozní barva a kvalitní a vhodná vrchní barva.

Universální barvy, tak zvané „jednošichtové „, kde základní a vrchní nátěr je obsažen v jedné barvě, jsou kompromisním řešením, mezi barvou základní a vrchní. Jsou vhodné pro povrchovou úpravu neželezných kovů- pozinkované plechy, titanzinek, měď, hliník, mosaz apod., kde v prostředí střední zátěže poskytují dostatečnou ochranu při nižších finančních nákladech

Značka Sokrates vyrábí a dodává na trh velmi kvalitní vodou ředitelnou antikorozní barvu Sokrates ANTICOR. Přesto že se jedná o typickou základní antikorozní barvu, může sloužit ve dvou vrstvách jako konečný nátěr. Je určena jako antikorozní barva na ocelové podklady, pozinkované konstrukce, hliníkové podklady, měď a mosaz. Podklad musí být suchý, zbaven očištěn od koroze a odmaštěn. Barva je určena i pro použití na nové pozinkované nebo hliníkové plechy. Sokrates ANTICOR se aplikuje štětcem, stříkáním nebo válečkem. Minimální teplota pro aplikaci je + 10°C podkladu i ovzduší a po celou dobu schnutí. Ve speciální úpravě pro máčení - pro průmyslové zpracování se dodává v odlišném provedení s obsahem speciální disperse.

Vzhledem k tomu, že se Sokrates ANTICOR, jako typická, základní barva vyrábí v omezeném barevném sortimentu, uplatní se v klasickém nátěr systému jako 1x základ a vrchní barva se používá Sokrates colour ve 12 odstínech, nebo email.