Nátěry dřeva

Dnes již rozsáhlá výstavba různých montovaných rodinných domků se neobejde bez dřevěných konstrukcí a nejrůznějších ukončovacích venkovních prvků. Líbivé, dřevem vymašličkované rodinné domy, které navozují příjemné „chalupové pocity“ se dnes staví stále častěji.

Dřevo má ale i druhou tvář. Chce svoje. Dřevo jako přírodní materiál, na rozdíl od kamene, je stále živé. Vlivem vlhkosti mění objem „ pracuje „, je citlivé na sluneční záření a je snadno napadnutelné škůdci, hmyzem, houbami a plísněmi. Pokud není vhodně chráněno, má bohužel omezenou životnost.

Pro venkovní povrchovou úpravu dřeva se budou používat jiné nátěrové hmoty a budou platit jiné zásady, než pro interiéry. Venkovní dřevěné konstrukce často spadají do kategorie rozměrově nestabilních, nebo polostabilních konstrukcí. Typickou, rozměrově nestabilní konstrukcí, jsou ploty, pergoly, překrývající se obložení budov a podobně. Polostabilní konstrukcí, to je s povolenými malými rozměrovými změnami, jsou obklady na drážku, péro, některý zahradní nábytek a podobně. Mezi stabilní konstrukce, to je s minimálními rozměrovými změnami, patří truhlářský interiérový nábytek včetně oken a dveří.

Dřevěná oplocení, pergoly a opláštění budov

Již samotná konstrukce má velký vliv na životnost oplocení. Mělo by být používáno zásadně kvalitní zdravé dřevo, beze stop napadení škůdci. Počínaje hmyzem a konče houbami. Vlivem vlhkosti je dřevo nejméně roztažné podélně – axiálně 0,3% až 0,5%. Nejvíce tangenciálně, což je vidět na do hloubky popraskané kulatině 8 % až 10% a středně v radiálním směru – kolem 5%. Z toho vyplývá, že jsou nejméně vhodná dřeva, na kterých je vykreslen tak zvaný fládr. U některých dřev (rychle rostoucích) má totiž fládr sklon k odlupčení – odlepení, zvednutí a zatékání vody.

U plotů by všechny podélné prvky měly mít úkos od 15% do 20% a bylo tak umožněno odtékání vody. Voda z oplocení MUSÍ odtékat. NE naopak zatékat za svislé prvky plotu. I svislé prvky musí mít v horní části uvedený sklon, nebo mít zaoblení. Ve spodní části každý svislý prvek by měl mít zaříznutí v úkosu cca 45% . Od zadní strany směrem dopředu. Vznikne odkapová hrana, která zamezí pronikání vody do spodní části svislých latí.

U opláštění budov nesmí mezi obložení volně zatékat voda. Zvláště namáhané jsou nechráněné trámy na štítových stranách a ze dřeva vyrobené okřídlí štítů střech. Obnažené trámy mají tendenci praskat do hloubky. Zatékající voda rozmáčí vnitřek trámů a následné mrazové cykly způsobí odtržení barvy od podkladu.

Povrch dřeva, pro venkovní povrchovou úpravu, by neměl být dokonale hladký. Nejhorší možnou volbou je pro oko lahodící hladký fládr. Hladký povrch je vhodné povrchově upravit brusným papírem č. 60 až 80. Zdrsněný povrch je pro venkovní prostředí u nestabilních a polostabilních konstrukcí nejvhodnější.

Veškerý spojovací materiál by měl být zásadně v nekorodujícím provedení. Nejčastěji v pozinkované úpravě.

Zásady: Jednotlivé díly nového oplocení i obložení budov je třeba povrchově ošetřit v rozebraném stavu. Teprve potom sestavujeme. Povrch dřeva musí být natřen dostatečně silnou vrstvou, zejména na příčných, hirnových řezech. Tyto plochy MUSÍ být doslova lazurou nebo lazuritem ulity. Vzhledem k tomu, že silnovrstvá lazura vytváří silný povrch, má vyšší životnost. Je ale naopak choulostivější při popraskání dřeva k odlupování. V každém případě pod lazuru musíme použít k penetraci alkydové napouštědlo, které obsahuje biocidy. Lazurit obsahuje biocidy standardně. Nanášíme vždy alespoň tři nátěry.

Pokud k penetraci použijeme jiný penetrační nebo biocidní nátěr, který není součástí systému SOKRATES musíme mít na paměti, že některé biocidy vytváří na povrchu tenkou vrstvičku, na které mohou mít vodou ředitelné nátěrové hmoty problémy s adhezí.

Značka Sokrates Vám dále na venkovní části budov nabízí vysoce kvalitní barvu na pozinkované plechové střechy a oplechování budov Sokrates TITAN. V oblasti kovových podkladů vám doporučujeme vysoce kvalitní bílou základní antikorozní barvu Sokrates ANTICOR. K nátěrům dřevěných oken systém silnovrstvé lazury a nátěrový systém krycích barev emailů. Tento systém se skládá podle druhů dřev z napouštědel, plničů pórů, zábranových mezivrstev (barevné změny – suky), primery a vrchní emaily včetně údržbového systému.

Do interiérů Vám Sokrates nabízí opět lazury, systémy parketových laků TANGO primer, TANGO a TANGO sport. Lajnovací podlahové barvy, antislipové prostředky a systém parketových laků MOVIpur. Lak MOVIpur je současně určen i na nábytek, dveře a vnitřní obložení budov. Dále Vám nabízíme nátěrové systémy polyuretanových emailů a laků PU S 111 na nábytek, které se skládají z plničů pórů, brusných základních laků a vrchních laků.

Viz. časopis SPEKTRA 6/2006