Nátěry interiéru

Interiér bytových a pobytových místností každého domu, bytu nebo chaty, je do značné míry i soukromým místem každého člena rodiny. Architektonické řešení, stavební provedení a vybavení, mají značný vliv na pocit spokojenosti a pohody.

Převážná část vybavení většiny bytů je provedena ze dřeva. Kovových částí zde nebývá mnoho. Dřevěné části lze podle způsobu používání a namáhání rozdělit do tří základních skupin. Jsou to podlahy, dále obložení stěn a stropů, včetně jeho nosných částí a nakonec velkou samostatnou skupinu tvoří nábytek s dekoracemi.

Nepochybně nejnamáhanější částí jsou podlahy, potom nábytek a nakonec obložení stěn. Dřevěné podlahy mohou mít nejrůznější způsoby provedení. Od parket přes široká podlahová prkna, nejrůznější OSB desky až po palubky. O technickém řešení podlahy a provedení povrchu rozhodují dva požadavky : třída zátěže, respektive účel ke kterému mají převážně sloužit a esteticky požadavek na vzhled. Tuto problematiku řeší ČSN EN 13 329, (dříve ČSN 91 7878 ). OSB deska (dřevotřísková deska z lepených štěpků) může být vhodná pro fitcentrum, ale těžko bude přijatelná jako konečná povrchová úprava pro luxusní obývací místnost. Široká podlahová prkna těžko můžeme opominout jako doplněk chalupy se starožitným nábytkem. Nejčastějším provedením dřevěných podlah jsou parkety spolu s palubkami. Dřevěné podlahy vyžadují vhodnou povrchovou úpravu, která může být provedena různými prostředky . S dřevěnými podlahami bez jakékoliv povrchové úpravy se ještě dnes můžeme setkat na chalupách, kde dotváří celkový charakter stavby.

Vosky a oleje.

Výhody: vyjímečnost a exklusivita. Nevýhody: údržba.

Laky

Laky – převažují výhody. Relativně nízké náklady na pořízení, snadná údržba a při správném ošetřování a zacházení, vysoká životnost. Proto nejrozšířenější povrchová údržba. Parketové laky mohou být provedeny na rozpouštědlové, nebo vodní bázi – dnes převládající provedení. Rychlé zasychání, ekologie a snadná údržba pracovního nářadí.

Firma BUILDING PLAST, spol. s r.o. vyrábí a nabízí dva základní typy vodou ředitelných parketových laků. 100% polyuretanovou řadu SOKRATES TANGO a akryl-polyuretanovou řadu SOKRATES MOVIpur jako ucelené nátěrové systémy. 100% PU lak TANGO a TANGO sport představují vrcholové produkty. TANGO sport má jednak zvýšenou schopnost aplikace na problematické povrchy, jako jsou možné zbytky předchozích politur a zvýšená odolnost na vodu. Ale jeho hlavní předností je extrémní odolnost na oděr a razantně snížené kluzné vlastnosti. – slip. Z důvodů velmi obtížné brousitelnosti se zásadně používá jako poslední jeden nebo dva nátěry. První penetrační nátěr je vhodné provést akryl-polyuretanovým základním parketovým lakem - TANGO primer - který zlepší prokreslení dřeva a u dubových parket zamezuje jejich možnému tmavnutí při následné aplikaci 100% PU laky. Základní parketový lak musí zasychat 3 hodiny. Jeho povrch se lehce přebrousí. Tak zvané stržení chlupu. Nesmí se probrousit. Základní penetraci lze také velmi dobře provést naředěným příslušným vrchním lakem 40% vody. Naředění pro penetraci je nezbytně nutné. Při penetraci se podlaha nesmí rozmáčet. Vydatnost základního laku činí 1 litr na 10 m²plochy. Po řádném zaschnutí se aplikují neředěné vrchní laky s vydatností 1 ltr laku na 12-15 m² plochy. Mezi jednotlivými nátěry musí být časová prodleva 4 – 8 hodin podle teploty a vlhkosti vzduchu. Podle požadavku na výsledný povrch provádíme 3 – 5 vrchních nátěrů. Náběh tvrdosti je rychlejší u řady TANGO. Řady MOVIpur a TANGO se mohou při aplikaci navzájem přetírat, ale nesmí se za žádných okolností slévat, nebo pro vrchní použití ředit vodou. Voda vždy způsobuje pěnění. Konečné vlastnosti laky získávají po 6 dnech až 3 týdnech. Do této doby je třeba s nátěry nakládat šetrně. Po vyzrání laku se provádí povrchová údržba vhodnými údržbovými prostředky pro vodou ředitelné laky. TANGO a MOVIpur splňují požadavky na kluzné vlastnosti. Dodávají se v provedení lesk, polomatný a matný. Povrch laků je sametový, příjemný na omak. Dále viz. technické listy. MOVIpur splňuje podmínku přímého styku s potravinami a pitnou vodou.

Zásady: dřevo musí být suché, vlhkost cca 6-8%, čisté, zbavené všech mastnot a předchozích politur. Pokud si nejsme jisti, provedeme zkušební nátěr. Vlhký podklad způsobí zbělení všech druhů laků – opál. Pozor na biocidy přímo pod laky. Nebezpečí vzniku bílých skvrn. Vlastní aplikaci provádíme vhodným štětcem nebo válečkem určeným pro parketové vodou ředitelné laky. Nikdy ne molitanovým válečkem. Způsobuje pěnění. Napojujeme se vždy do živého laku, nikdy do polosuchého. Při vysoké letní teplotě natírejte raději v noci. Zpomalíte zasychání a zlepšíte napojování. Nikdy neurychlujte zasychání otevřenými okny. Dodržujte rovnoměrnost vrstvy. Místa s ulitou vrstvou – silná vrstva – budou dělat dojem lesklejší plochy. Minimální teplota podkladu a vzduchu po celou dobu musí být + 10 ºC i když filmotvorná teplota TANGA je 0 ºC. Pozor na nevhodně provedené podlahové topení, nebo nedostatečně tepelně izolované topné kanály, seschnutí parket. U palubek z měkkého dřeva je nutné počítat s tím, že ani několik vrstev laku nezabrání možnému vzniku otlačků jehlovými podpatky, kolečkovými křesly a podobně. Nutno zajistit dostatečnou očistnou zónu pro boty. Zanesený písek, např. taneční sály, způsobí poškození povrchu

Pro povrchovou úpravu nábytku a dřevěného zařízení, včetně dveří, obložek dveří, zábradlí a pod. nabízí SOKRATES akryl polyuretanový lak AQUAFIN plus – nábytek a obložení stěn, a profesionální špičkový lak Aquafin professional . Všechny laky splňují normu EN 71-2013.

Při povrchové úpravě nábytku je třeba dle potřeby respektovat kategorie bytového nábytku a nábytku pro společenské potřeby. Pod pojmem nábytek společenské potřeby se rozumí nábytek kancelářský, školní, laboratorní, restaurační, hotelový, dílenský a zahradní.

Jednotlivé plochy jsou potom zejména u společenského nábytku, rozděleny do skupin A až F dle požadavku na namáhání na oděr a odolnosti na bytové chemikálie, případně další agresivní chemikálie. Dále viz. ČSN 91 0102. Uvedené laky SOKRATES běžnému bytovému namáhání vyhovují. U společenského nábytku u ploch A a B vyhovují dvousložková provedení nebo TANGO sport.

Na povrchovou úpravu obložení stěn a stropů, nabízí Sokrates transparentní laky řady Aquafin, nebo MOVIpur. 

Pro interiéry je i velice vhodný lazurovací alkydový lak – Lazurit a silnovrstvá akrylátová lazura. Prodávají se ve 12ti standardních odstínech. Lazury vytváří příjemné povrchy s hedvábným leskem, odolné vodě. Nevyžaduje žádnou povrchovou údržbu.

Všechny laky lze tónovat do odstínu dřev a odstínů bílé a šedé na tónovacích centrech.

Viz. časopis Udělej si sám - květen 2007, SPEKTRA 3/2007, SPEKTRA 4/2007