Ochrana dřeva před dřevokaznými škůdci

Publikováno v časopise CHATAŘ a CHALUPÁŘ 2014/07.

Dřevo je spolu s kamenem nejčastěji používaným přírodním stavebním materiálem. Dřevo na rozdíl od věčného kamene je organický materiál a tak má jednu zásadní nevýhodu – časově omezenou životnost.

Přirozená nasákavost dřeva způsobí zvýšení vlhkosti a díky i přítomnosti cukrů, se stává ideální živnou půdou pro dřevokazné škůdce. Zejména houby – dřevomorku a dřevozbarvující houby. Dřevomorka, která snižuje konstrukční pevnost, dřevo prakticky zničí.

Dřevozbarvující houby konstrukční pevnost dřeva nesnižují, ale dřevo znehodnocují zmodráním a zčernáním. Zbarvené skvrny zvyšují vlhkost a stávají se vstupní branou pro dřevomorku. Dřevokazný hmyz, podobně jako dřevomorka, ničí konstrukční pevnost dřeva. Ochrana: zn. Sokrates vám nabízí k ochraně dřeva osvědčené vodou ředitelné prostředky, které tvoří současně nátěrové systémy. Napouštědla Professional a Special chrání dřevo před dřevozbarvujícími houbami a hmyzem. Aplikují se jako první nátěr pod vrchní krycí barvy a silnovrstvé lazury Sokrates. Lazurit FORTE, slabovrstvou lazuru vyrobenou na bázi modifikovaného lněného oleje ve vodě. Vyznačuje se vynikající penetrací podkladu a dlouhodobou ochranou dřeva. Podklad spolehlivě chrání před dřevomorkou, dřevozbarvujícími houbami a dřevokazným hmyzem. Aplikuje se vždy ve dvou nátěrech, nejlépe štětcem. Zasychá pomalu, 24 až 48 hodin. Odměnou máte vynikající životnost. Lazurit plus, středně vrstvou lazuru na bázi hybridního alkydu. Chrání dřevo před dřevozbarvujícími houbami a hmyzem. Aplikuje se ve 3 vrstvách, nebo v kombinaci s Lazuritem FORTE ve dvou vrstvách. Výsledkem je dokonalý povrch s dlouhodobou životností. U smolnatých podkladů, které jsou pro vodou ředitelné systémy méně vhodné, použijte Sokrates olejová ochranná lazura. Rozpouštědlový systém vyrobený na bázi lněného oleje. Dokonale penetruje podklad, pomalu zasychá. Chrání dřevo před dřevozbarvujícími houbami a dřevokazným hmyzem. Země původu Německo.