Povrchová údržba nátěrových hmot SOKRATES

Mezi nátěrové hmoty SOKRATES patří:

 • Lazury
 • Email professional
 • Colour
 • Parketové laky

Doporučené ošetřování a péče o dřevěná venkovní okna a dřevěné vchodové dveře.

 • Ochrannou folii dodanou výrobcem oken, která se nachází mezi rámem a křídlem, ihned neodstraňujte. Zamezuje případnému slepení po dobu jednoho měsíce, než získá nátěr konečné vlastnosti. Fólie také významně chrání okno nebo dveře před poškozením při zednických pracích, kdy dochází k poškození oken a dveří tak zvaným mokrým procesem – betonové podlahy a omítky. Poškození oken mokrým procesem je poškození nevratné a povrch okna je bez vysokých nákladů za přebroušení dřeva neopravitelný. K poškození nátěru může dojít i silně alkalickými prostředky, které se na stavbách vyskytují, např. vápnem.
 • Ty části oken, které jsou ihned po výrobě k sobě stlačeny velkou silou, se musí lehce potřít separátorem SOKRATES nebo suchým toaletním mýdlem.
 • Po zabudování oken a dveří do stavby je bezpodmínečně nutné se postarat o dobré odvětrání, aby ve fázi vysoké stavební vlhkosti nedošlo k poškození funkce okna. Okna a dveře chraňte před poškozením stavebními hmotami, které mohou zanechat na povrchu barvy a kování neodstranitelné skvrny. Pozor na PU pěny - žluté skvrny. Lepící pásky smí být používány pouze ty, které jsou určeny pro akrylátové nátěrové hmoty. Pozor na předepsaný termín odstranění. Včas odstranit.
 • Základní očištění oken a dveří po ukončení stavebních prací provádějte jen výhradně za použití vody se saponáty. Bez násilného oškrabávání povrchu. Na očištění se smí používat pouze neutrální mycí prostředky, které neobsahují abrazivní částice nebo organická rozpouštědla.
 • Minimálně 2x, v náročnějších podmínkách i 3x ročně po omytí oken proveďte očištění venkovních částí oken čističem SOKRATES. Očištění se provede tak, že čistič lehce nanesete na vhodnou houbičku nebo hadřík a povrch rámů lehkým otíráním odmastíte. Poté povrch lehce očistíte suchým hadříkem.
 • Po očištění rámů čističem provedete následné ošetření balzámem SOKRATES. Ošetření provedete tak, že si balzám nanesete na povrch vhodné houbičky nebo hadříku a povrch venkovních částí oken lehce natřete. Při práci používejte běžné gumové rukavice pro domácnost. Povrch balzámu se neleští. Balzám není leštěnka. Viz. TL Balzám. Balzám není určen na interiérový nábytek. Oba přípravky na ošetřování oken nepoužívejte při teplotách nižších jak + 12 °C a nebo při plném letním slunci.
 • Podle náročnosti klimatických podmínek v odstupu 2 až 3 let proveďte důkladnou kontrolu povrchu nátěru. Pokud najdete poškozené místo, proveďte očištění povrchu a natření lazurou stejného odstínu. Odstín si vždy odsouhlaste podle skutečnosti. Při hlubším nebo rozsáhlejším místním poškození proveďte přebroušení jemným brusným papírem pod vodou a přetřete lazurou.
 • Tyto opravy neprovádějte při teplotách nižších jak + 10 °C a nebo za plného letního slunce.

Držte se při údržbě oken zásady: provádějme pravidelnou drobnou údržbu a vyhneme se náročným opravám. Okna jsou jako auta. Povrch nátěru nesmíte nikdy nechat zdevastovat.