Povrchová úprava dřeva lazurními nátěry

Publikováno v časopise CHATAŘ a CHALUPÁŘ 2014/3.

Chceme-li, aby nátěrová hmota, kterou ošetříme dřevěný podklad, splnila naše očekávání, musí i samotný podklad splňovat určitá kritéria. Prakticky všechny nátěrové hmoty kladou nároky nejen na kvalitu samotného podkladu, ale i na konstrukční provedení. Je logické, že venkovní prostředí bude nátěrový systém zatěžovat z pravidla více než vnitřní prostředí. Z toho vyplývá, že pro každé použití bude nutné vybrat vhodnou nátěrovou hmotu.

Než zvolíme ten nejvhodnější nátěrový systém, musíme mít na paměti, že dřevo je značně problematický podklad. Jeho problematičnost souvisí s rozměrovou citlivostí na vlhkost. Vlhkost dřeva, určeného pro venkovní použití, by neměla být vyšší než 14 %. To pro představu znamená, že v 1 000 kg dřeva je 140 litrů vody!

Vzhledem k objemové roztažnosti dřeva vlivem vlhkosti by pro venkovní účely mělo být přednostně použito dřevo v radiálním nebo polo radiálním řezu.

Radiální řez vykazuje hodnoty objemových změn vlivem vlhkosti v rozmezí 3–5 %. Nejvyšší hodnoty vykazuje tangenciální řez, který na první pohled poznáte „krásným fládrem“. Zde jsou objemové změny až 10 %. Objemová roztažnost dřeva podélně se pohybuje v průměru do 0,50 %. Nejvyšší hodnoty objemových změn vykazuje buk. Proto se nehodí pro venkovní prostředí.

Pro exteriér je také naprosto nevhodný střed kmenu stromů, takzvaný běl. Objemové změny profil dřeva úplně roztrhají. Dřevo je v exteriéru namáháno sluncem a vodou, tedy především povětrností. Stupeň zatížení závisí na nadmořské výšce, kde zatížení začíná silně narůstat již od 600 metrů n. m. Záleží také na expozici světových stran. Nejmenší zatížení je na té severní. Dvakrát tak velké je na straně východní, jižní strana vykazuje oproti severní již téměř trojnásobné zatížení a nejvyšší zatížení vykazuje strana jihozápadní, čtyř- až pětinásobek severní strany. Pokud zůstáváme u venkovního prostředí, musíme brát také v úvahu, zda je ošetřená plocha celoročně chráněna před sluncem a deštěm, nebo zda je chráněna částečně, například okna a vchodové dveře, či je vystavena celoročně plnému zatížení: pergoly, ploty, lavičky, ale zejména dřevěné štíty budov, okřídlí a podobně. Obecně nestabilní konstrukce – všude může zatékat voda. Z uvedeného vyplývá, že dřevěné podklady mohou vlivem objemových změn po čase vykazovat trhliny – praskliny. I proto musíme zvolit vhodný nátěrový systém. Obecně platí, že to, co nemá povrch, se nemůže oloupat. Naopak nátěrová hmota, která povrch vytváří, se loupat může. Proč se ale barva nebo lazura, které vytvářejí povrch, začnou loupat? Pokud není na vině nekvalitní nátěr, jsou to právě vzniklé trhliny. Dřevo praskne, nebo špatně natřeným místem začne do podkladu pronikat voda. Dřevo se s podzimem rozmáčí. Voda se dostane pod povrch nátěru. Následují zimní mrazové cykly. Zmrzlá voda způsobí odtržení nátěru. Jarní a letní slunce ohřeje povrch a tenze vodních par vytvoří puchýře. Loupání je odstartováno. Proto všude tam, kde nemůžeme zcela jistě tomuto procesu zabránit, budeme volit slabovrstvé nebo středněvrstvé nátěry – lazury, s maximálními penetračními schopnostmi. Kde máme kvalitu podkladu a konstrukci pod kontrolou – stabilní konstrukce, jako jsou okna, budeme volit silnovrstvé lazury, emaily a podobně. Značka SOKRATES® nabízí vynikající vodou ředitelnou slabovrstvou lazuru na bázi modifikovaného lněného oleje Lazurit FORTE, která může ve dvou nátěrech zůstat jako konečný nátěr, a středně vrstvou lazuru na bázi hybridního alkydu Lazurit plus. Lazurit plus můžete použít jako vrchní nátěr v jedné, nebo dvou vrstvách na základní penetrační nátěr Lazuritem FORTE. Lazurit plus propůjčí povrchu líbivý a na omak velmi příjemný povrch, silně odpuzující vodu. Lazurit FORTE i Lazurit plus jsou odolné před napadením povrchu houbami a plísněmi a brání tak jejich prorůstání do dřevěného podkladu. Nově je v nabídce špičková Olejová ochranná rozpouštědlová lazura, kterou pro značku Sokrates vyrábí firma CLOU. Lazurit FORTE a Lazurit plus se tónují v tónovacích centrech do  standardních 12 odstínů různých dřev a odstínů bílé a šedé.