Technologický postup aplikace silnovrstvé lazury

  1. Po důkladné přípravě povrchu podkladu nanášíme napouštědlo SPECIÁL máčením, štětcem nebo stříkáním. Každá z těchto technologií má svá specifika, která spočívají v tom, že může dojít u barevných napouštědel vlivem nasákavosti podkladu při různých způsobech aplikace k barevným odchylkám. Proto je vhodné v rámci jedné zakázky neměnit způsob aplikace barevného napouštědla, nebo si výsledek každé změny ověřit. Při aplikaci máčením je třeba dodržovat obecně platné zásady, to znamená: vhodnou rychlost vynořování, zajištění odtoku napouštědla odtokovými otvory, při máčení velkých předmětů je vhodné odzkoušet přidání vody v množství 5 až 10 %. Přidání vody umožní u rozměrných předmětů vytvoření rovnoměrnější vrstvy. Přidaná voda současně kompenzuje ztrátu vody v průběhu máčení. Při máčení dlouhých předmětů v barevných napouštědlech je třeba kontrolovat spodní odtokovou část a podle potřeby přebývající napouštědlo, které by mohlo způsobit ztmavnutí plochy, vhodným štětcem odstranit. Jednotlivé druhy dřev se vyznačují rozdílnou savostí povrchu. Tuto skutečnost je nutné při máčení respektovat. Při aplikaci napouštědla stříkáním je třeba dodržovat obdobné zásady. Dodatečné ředění vodou, není nutné. Napouštědlo před použitím vždy řádně rozmíchejte. Máčecí žlaby mají mít kontinuální míchání s filtrací. Dle potřeby kontrolovat pH. Viz. TL Napouštědlo speciál. V případě, že potřebujeme potlačit předpokládanou nerovnoměrnost nasákavosti „cinkovaného hranolu“ / napojovaného,/ což se může projevit nerovnoměrným zbarvením jednotlivých dílů, je možné předmáčet eurohranol v bezbarvém napouštědle ředěném vodou v poměru 1 díl napouštěla a 4 až 6 dílů vody. Nutno individuálně odzkoušet! Přebroušení je možné provést cca. po 4-6 hodinách v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu. Přebroušení provedeme lehce, aby nedošlo ke zbroušení napouštědla i s pigmentem.
  2. Celková doba zasychání napouštědla by se měla pohybovat v rozmezí 12- 24 hodin. V tomto časovém rozmezí se provede nanesení další vrstvy nátěrového systému. Spodní hranici schnutí je v případě zvýšené vlhkosti a snížené teploty vzduchu nutné časově prodloužit. Prodloužené zasychání je nutné z důvodů zesíťování napouštědla – snížení nasákavosti.
  3. Při lakování porézních dřevin (dub, meranti …), z důvodu dosažení kvalitního povrchu, je nutné aplikovat 1 x 100 až 125 mikronů, tj. 10 až 12 m2/kg plnič pórů. Nanáší se stříkáním, máčením nebo štětcem. Viz. TL.
  4. Aplikaci SILNOVRSTVÉ LAZURY provádíme dle zvolené technologie buď 1x 275-300 μ nebo 2x 150 μ lazury zahuštěné na airless. Zasychání pro další aplikaci v rozmezí 8 až 24 hodin. Při suchém letním počasí lze druhou vrstvu nanášet již po 6 hodinách. Při aplikaci vzduchovou pistolí se nanáší 2 až 3 vrstvy při dodržení celkové tloušťky mokrého filmu 275 až 300 mikronů. Doporučená teplota pro stříkání je + 18-23ºC při vlhkosti okolního vzduchu 55-65%. V letních měsících při zvýšené teplotě vzduchu doporučujeme zvýšit vlhkost okolního prostředí! Dále viz. TL silnovrstvá lazura. Při prvním seznámení se s lazurou je třeba odzkoušet nestékavost materiálu pro danou aplikaci. Viskozitu nátěrové hmoty je možné dle individuálního požadavku a typu stříkacího zařízení upravit tak, aby docházelo k tvorbě optimálního filmu na všech částech podkladu. Při zasychání je třeba se vyvarovat průvanu vzduchu. Teplota podkladu, nátěrové hmoty a vzduchu nesmí v průběhu aplikace a po celou dobu zasychání a schnutí klesnout pod plus 10 ºC K dalšímu vyzrání lazury se doporučuje teplota od + 10 ºC Délka zasychání lazury před osazením výrobků do stavebních otvorů by měla být v létě nejméně 3 dny. V zimních měsících nejméně 7 dnů. Dodržovat hlavně při teplotách nižších než +1ºC ! Při teplotě pod –5ºC doporučujeme prodloužit schnutí na 10 dní!

Poznámka: vzájemnou kombinací různých odstínů napouštědel a lazur lze docílit až 144 odstínů. Viz. křížový vzorkovník.

Přiznané spáry: Přiznané spáry se ošetřují trvale pružným tmelem. Doporučený tmel: FugenSiegel

Na mělké a přesné spáry je vhodné používat FugenSiegel . Na větší přiznané spáry FugenSiegel Elastofix v kartuších. Nanáší se po aplikaci řádně zaschlého a povrchově upraveného napouštědla, nebo plniče pórů. Vrchní lazura se smí aplikovat až na řádně zaschlý, již transparentní tmel. Bližší informace TL Glassohyd FugenSiegel BW96-0010 bezbarvý . Všechny výše uvedené produkty v odstavci Přiznané spáry, jsou výrobky firmy Akzo Nobel Deco GmbH. Bližší informace: www.VBH.cz

Přiznané spáry se ošetřují trvale pružným Silikon akrylátovým tmelem firmy Den Braven. Nanáší se po aplikaci řádně zaschlého a povrchově upraveného napouštědla, nebo plniče pórů. Vrchní lazura se smí aplikovat až na řádně zaschlý, ztransparentnělý tmel. Bližší informace: www.denbraven.cz

Hirnový řez: Dle potřeby doporučujeme ošetřit výrobkem firmy Akzo Nobel Deco GmbH - Glassohyd Hirnholzschoz.