Technologický postup venkovních nátěrů emaily SOKRATES

  1. Bezbarvé napouštědlo Sokrates speciál. 1x 10 m2/ 1 kg. Zasychání 12-24 hodin z důvodů zesíťování a zvýšení kvality konečného nátěru.
  2. Přebroušení.
  3. Přiznané spáry se ošetřují trvale pružným tmelem. Doporučené tmely: silikon akrylátový tmel Den Braven, nebo Akzo Nobel Deco GmbH - Glassohyd FugenSiegel a Glassohyd Elastofil.
  4. Porézní dřeviny – 1x Sokrates plnič pórů – 10 – 12 m2/kg. Zasychání 4 – 6 hodin
  5. Dřevo zbarvující dřeviny: 1x Sokrates primer mezivrstva . Tl. mokrého filmu 200 mikronů, tj. 4 m2/kg. Doba zasychání musí být min. 6 hodin. Povrch se nesmí brousit.
  6. Sokrates primer alkyd 1x 125 – 150 mikronů, tj. 6 až 8 m2/kg.
  7. Sokrates email professional 1x 250 – 275 mikronů, nebo 2x 125 mikronů. tj. 6 – 8 m2/kg

Schnutí před zasklením min. 24 hod. Díly u kterých je možnost slepení styčných ploch, potřeme separátorem. Stohovatelnost individuálně vždy ověřit.