Tónovací systémy - silnovrstvé a slabovrstvé lazury

Firma BUILDING PLAST, spol. s r.o., vyrábí a dodává na trh nátěrové hmoty pod komerční značkou Sokrates . Významnou součástí produkce představují silnovrstvé a slabovrstvé lazury. Firma musela vyřešit problém jednoduchého, ale přesného tónování, který nebude vyžadovat složité a drahé technické vybavení. Z toho důvodu zvolila systém konečných odstínů. Tónovací pasty jsou přímo od výrobce nastaveny a kalibrovány na jednotlivé odstíny vzorkovníků.

Vzhledem k tomu, že jsou vyráběny dva druhy lazur, silnovrstvé a slabovrstvé, bylo rozhodnuto, že z důvodů jejich snadného použití na barevném dotváření architektonického pojetí každé stavby, musí být vzájemně odstínově kompatabilní. Proto jsou vzorkovníky obou lazur stejné.

Celkem bylo vyvzorováno 12 základních odstínů podle druhů dřev pro obě lazury.

Vlastní tónování se provádí váhově. To znamená, že na 1.000 gramů lazury se dává předepsané váhové množství tónovací pasty. Tím se dosáhne předepsané sytosti každého odstínu. Vzhledem k tomu, že zejména u světlých odstínů, barevnost podkladu částečně ovlivňuje výsledný odstín jsou vzorkovníky koncipovány jako orientační. U barevných dřev, dub, meranti apod. se každý odstín musí zkušebně odsouhlasit.

Tento způsob tónování na jednu stranu částečně omezuje koloristu vytvářet neomezené množství dalších nových odstínům, ale na druhou stranu je toto omezení vyváženo přesnou a zcela bezproblémovou opakovatelností, což je základní požadavek všech velkoodběratelů. Snížené sytosti v rámci každého odstínu lze dosáhnout velmi snadno sníženým dávkováním tónovací pasty.

Odsouhlasení každého zhotoveného odstínu je možné provést podle potřeby s tak zvaným standardem, který je stanoven jak pro oba druhy lazur, tak také pro napouštědla.

Vzhledem k tomu, že dvanáct základních odstínů může mít v některých případech příliš malý rozsah nabídky, je vytvořen i systém tónování napouštědel.

Tónování napouštědel se provádí stejnými tónovacími pastami podle samostatného předpisu. Jednotlivé barevné odstíny lazur jsou koncipovány tak, aby byly vzájemně kombinovatelné při udržení si příjemných líbivých teplých tónů. V praxi to znamená, že byl vytvořen další vzorkovník, který vychází z této možnosti a je založen na vzájemné kombinaci nesouhlasného odstínu napouštědla s vrchní lazurou. To znamená, že pokud se v profesionální sféře zpracování použije souhlasný odstín napouštědla a vrchní lazury, získá se přesný odstín oficiálního vzorkovníku. Pokud se použije nesouhlasného odstínu napouštědla, např. kiefer a jako vrch se použije lazura afromorsia, získá se nový odstín, který je tak součástí křížového vzorkovníku. Ten již obsahuje celkem 144 odstínů. Jsou to potom vzájemně kombinace všech 12 základních odstínů mezi sebou. Tento systém se používá především u silnovrstvých lazur.

Slabovrstvá lazura – Lazurit, je vyrobena na bázi modifikovaného alkydu a je konstruována tak, že je se silnovrstvou lazurou mísitelná v libovolném poměru. Běžný zákazník, pro kterého je v místě bydliště nedostupné tónování napouštědel a chce uvedenou možnost kombinace využít, provede první nátěr barevným Lazuritem naředěným vodou v poměru cca 3 díly Lazuritu na 2 díly vody. Tím si vytvoří velmi kvalitní napouštědlo.Naředěním Lazuritu vodou dojde částečně ke snížení fungicidních účinků samotného Lazuritu.

Slabovrstvá lazura – Lazurit při aplikaci nevyužívá barevných ani čirých napouštědel. Aplikuje se přímo na podklad. První nátěr je vhodné ředit 10 až 20 vody. Lazurit obsahuje fungicidy proti modrání dřeva.

U silnovrstvé lazury nutno vzít v potaz i skutečnost, že tónování pro aplikaci vysokotlakým stříkáním je odlišné od tónování, tak zvaně pro štětec , nebo stříkání vzduchem. Nastavení sytosti samotného napouštědla a vrchní lazury je odlišné z důvodů potlačení možného vzniku tmavších míst – kocourů – při překrývání rohů a podobně.

Problematika vlastního tónování ale také neoddělitelně souvisí s celým technologickým procesem aplikace silnovrstvých lazur přímo ve výrobě na konkrétní dřevěné podklady. Zde mohou vznikat problémy spotřebou sjednocení nasákavosti jednotlivých segmentů eurohranolů a podobně. Tím se dnes zabývat nebudeme.

Nesporné je ale to, že snadné a přesné tónování lazur je jeden ze základu úspěchu.

Možnost tónování přináší také nezanedbatelné ekonomické výhody. Silnovrstvá lazura a Lazurit používají jenom jednu bázi a to čirou a mají stejné pigmentové pasty. Je možné provést jejich tónování také v odstínech RAL a podobně. Zde je nutné ale zdůraznit pečlivé posouzení světlostálosti použitých kolorantů, které jsou ve většině případů na organické bázi, což může způsobit značné problémy s požadavkem na dlouhodobou světlostálost. Tónovací pasty SOKRATES jsou vyrobeny na bázi transparentních oxidů železa, které zajišťují prakticky světlostálost neomezenou.

Samotná silnovrstvá lazura je vybavena také účinným UV filtrem, který je kombinací dvou složek. Jednak ÚV filtru, který chrání vlastní dřevo před vysoce energetickým UV zářením, jehož výsledkem je pozvolné nastartování oxidace nestabilních složek dřeva a jeho tmavnutí. Dále obsahuje složku, která neutralizuje radikály, které vznikají při pozvolné destrukci nátěrové hmoty vlivem UV záření a tak výrazně zpomalují stárnutí filmu.