Zahradní nábytek

Každá dřevěná konstrukce pro venkovní prostředí bez ohledu zda je přenosná nebo nepřenosná, by měla splňovat některá základní kriteria. Různé zahradní dřevěné lavice, sedací soupravy a podobně, podle účelu použití patří do kategorie polostabilních konstrukcí, kde jsou malé rozměrové změny povoleny. Sem mimo jiné patří také obklady na drážku a péro, dřevěné domy, horské boudy a podobně.

Vlhkost použitého dřeva určeného k povrchové úpravě nátěrem by se měla pohybovat kolem 12 %. Vhledem k objemové roztažnosti dřeva vlivem vlhkosti by pro venkovní účely mělo být použito dřevo výhradně v radiálním řezu nebo poloradiálním Radiální řez vykazuje hodnoty objemových změn vlivem vlhkosti v rozmezí 3 – 5%. Tangenciální řez vykazuje hodnoty vůbec nejvyšší - kolem 10%. Nejnižší objemová roztažnost dřeva je v axiálním směru - 0,50 %. Nevhodný tangenciální řez se vyznačuje pro oko lahodícím fládrem, kde s k objemovým změnám velmi často přidává odlupčení dřeva. Po zkušenostech a zkouškách lze konstatovat, že neexistuje nátěrový systém, zaručující přilnavost k podkladu, jehož rozměry se v oblasti nátěru průběžně mění o 10 %. Podle druhu dřeva je nejvíce sesychající buk. Proto není vhodný a odolný na venkovní prostředí.

Dřevo, které je vystaveno povětrnostním vlivům a jehož vlhkost může i dočasně dosáhnout vlhkosti 20 % , je ohroženo napadením houbami způsobujícími barevné změny a houbami, které dřevo ničí. Dále může být i napadeno dřevokazným hmyzem.y

Vliv všech těchto nepříznivých činitelů musí být alespoň částečně snížen vhodnou konstrukcí a opracováním dřeva. Sklon všech částí by měl být alespoň 15 % - odtok vody. Ze všech konstrukčních prostor musí být zajištěn volný odtok vody. Riziková místa, která lze utěsnit vhodnými tmely takto ošetřit. Hranoly nesmí mít ostré hrany. Radius by měl být 5 mm.

Vlastní nátěr by měl být proveden tak, že první penetrační nátěr musí být dostatečně biocidně účinný. Vrchní nátěrový film musí být dostatečně tlustý a maximálně rovnoměrný. Nerovnoměrnost nátěru v ploše ponižuje životnost celého systému na nejmenší tloušťku ochranného filmu. To je velmi závažná věc. Pronikající voda nekvalitním nátěrem způsobí havárií nejslabších míst, destrukce se velmi rychle rozšíří na celé okolí. Voda velmi rychle rozmáčí dřevěný podklad a nastartuje hnilobné procesy.

Značka SOKRATES nabízí pro tyto účely dvě lazury. Akrylátovou silnovrstvou a alkydovou slabovrstvou. Pro venkovní prostředí je pod silnovrstvou lazuru nezbytně nutné vždy použít alkydové napouštědlo Sokrates speciál. Lazura se může nanášet štětcem, nejlépe pro akryl. nátěrové hmoty, nebo stříkáním. I štětcem se musí nanést rovnoměrná vrstva o celkové tloušťce mokrého filmu 275 mikronů. Toho lze skutečně beze stékání dosáhnout štětcem na 3 nátěry. Z 1 kg lazury nanesete na plochu 11 m2 na jeden nátěr. Pokud nanesete podstatně slabší vrstvu nebude souhlasit odstín a bude nižší životnost. Lazura čirá – bezbarvá – je pouze bází a pro venkovní účely není vhodná – barevné změny podkladu.

Lazurit lze aplikovat bez napouštědla, naředěním první vrstvy. Nanáší se celkem min. 3 vrstvy. Tloušťka každé vrstvy musí být minimálně 50 až 75 mikronů. Podle stupně exposice na venkovní prostředí. Mezi jednotlivými nátěry je třeba u Lazuritu z důvodů zesíťování ponechat časový odstup 12 až 24 hodin. K Aplikaci je vhodné použít štětec pro lazury, nebo štětec typu akryl.