Závazný předpis pro používání při povrchové úpravě dřevených oken pro vnější prostředí

Povrchová úprava dřevěných oken pro venkovní prostředí nátěrovými hmotami značky Sokrates, musí být provedena v souladu s technickými listy pro jednotlivé nátěrové hmoty a závaznými aplikačními předpisy pro celé nátěrové systémy vydané výrobcem nátěrové hmoty Building Plast Chlumec n/C.

Povrchová úprava musí být dále v souladu s ČSN EN 927-1 Nátěrové hmoty – Povlakové materiály a povlakové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí. Dále podle ustanovení pro nátěry a jejich provedení podle ON 73 34420, ON 73 3421 a ON 73 3425. Dřevěná okna musí splňovat podmínky ČSN 74 6101 včetně zasklení ČSN 73 3440. Podle této normy musí být i respektovány podmínky oddílu VI. Balení, doprava a skladování.

Osazování oken na stavbě musí být provedeno v souladu s ustanovením ČSN 73 31 30.

Osazení okna musí být provedeno tak, aby jednotlivé dřevěné části okna, zejména rám okna byly chráněny před pronikáním vlhkosti z okolního zdiva, zatékání vody apod.

Dále zejména na stavbách:

  • Povrchová úprava oken nesmí přijít dlouhodobě do styku se silně alkalickými látkami, které se na stavbách vyskytují ve formě vápna a vápenocementových omítek,
  • ochranná fólie smí být přilepena k povrchu okna jenom takovou lepící páskou, která je určená pro akrylátové nátěrové hmoty. Délka přilepení musí být sledována a nesmí překročit předepsanou dobu,
  • vzdušná vlhkost ve vnitřním prostoru, kde jsou zabudována dřevěná okna se musí trvale pohybovat v rozmezí 45 až 65 % rel. vlhkosti.
  • vlhkost dřeva nesmí nikdy přesáhnou 18% absolutní vlhkosti. Měla by se pohybovat v rozmezí 12 % až 16 %
  • pokud v době stavebních prací lze předpokládat, že bude v prostoru zabudování oken dlouhodobě rel. vlhkost vzduchu vyšší než 65 % a dochází k rosení, musí být povrch okna dostatečně chráněn vhodnou ochrannou fólií, nebo musí být zajištěno intenzivní větrání, při kterém ale nesmí docházet k dlouhodobému orosení povrchu okna, zvýšení vlhkosti dřeva nad 18% a následným objemovým změnám, v zimním období promrzání rámů oken apod.
  • dlouhodobě stékající voda po oroseném rámu okna způsobí rozmáčení povrchu. V zimním období následuje zmrznutí vody v dřevěných částech okna a odmrznutí barvy.
  • povrchové čištění a údržba okna musí být prováděna vhodnými čistícími prostředky. Je zakázáno používat jakékoliv rozpouštědlové a abrazivní mycí prostředky. Mohou být používány jenom takové prostředky, které jsou určeny pro vodou ředitelné nátěrové systémy.

Pro povrchovou údržbu nátěrových hmot SOKRATES jsou určeny čistící a údržbové prostředky SOKRATES čistič a SOKRATES balzám. Návod na používání je součástí etikety a samostatného údržbového listu pro SOKRATES čistič a BALZÁM.