Taniny a pryskyřice

Zveřejněno lis 16, 2023

Kategorie Rady a návody

Autor Sokrates

Zamezení zbarvování povrchové úpravy dřeva

Taniny – lidově třísloviny – jsou organické látky, které jsou obsaženy ve dřevě listnatých stromů. Z jehličnanů jsou obsaženy ve dřevě tisu, jalovce a jedle. Jsou hnědožluté barvy.  Se zvyšujícím se obsahem taninů, se zvyšuje intenzita probarvení. Od téměř bílého odstínu lípy a jasanu, až po extrémní zabarvení do hněda u merbau, nebo meranty. Jsou hydrofilní, tedy dokonale rozpustné ve vodě. Rozpustnost ve vodě a snadnost vzlínání způsobuje starosti zpracovatelům dřeva. Zejména při provádění různých povrchových úprav nátěrovými hmotami. Zejména při používání vodou ředitelných emailů světlých a bílých odstínů. Postupné pronikání taninů způsobuje na povrchu hnědé skvrny, které sice nemají žádný zásadní vliv na kvalitu a životnost nátěru, ale jsou významnou estetickou závadou. Vzniklé skvrny nelze odstranit dodatečným přetíráním použitou barvou. Barevné skvrny se opakují.

Abychom spolehlivě zabránili pronikání taninů do vrchních vrstev nátěrového systému, a tak zamezili vzniku hnědavých skvrn, tak musíme jako primer použít rozpouštědlovou základní barvu na dřevo, nebo pokud používáme pouze vodou ředitelné nátěrové hmoty, tak pronikání taninů lze zcela spolehlivě zabránit použitím blokátoru taninů. Blokátor taninů nabízíme pod komerčním názvem Synthro stain. Není nebezpečnou chemickou látkou a jeho používání nepředstavuje zdravotní riziko. Používá se zásadně do základových, vodou ředitelných barev v množství 1% až 3% na celkovou hmotnost základní barvy. Zapracovává se pomalým přiléváním do barvy za stálého i ručního míchání. Zpracovatelnost do 5 hodin od smísení se základní barvou. Blokátor taninů Synthro Stain nezamezí pronikání pryskyřic, smůly. Dále viz. bližší údaje na www. barvy-sokrates.cz

Rady a doporučení – Blokátor taninů.

Pronikání tříslovin – taninů, lze také spolehlivě zabránit použitím tužidla, tvrdidla, Permutex XR 2500 a CX 100 crosslinker. Oba prostředky fungují jako síťovací prostředky, které dokonale a zcela spolehlivě zabrání pronikání taninů. Navíc zamezují, nebo silně omezují pronikání pryskyřic – smůly, ze dřeva jehličnanů, významně snižují nasákavost a zvyšují adhezi primeru.  Bližší údaje www.barvy-sokrates.cz.

 

Pryskyřice - lidově smůla, je organická látka, která se vyskytuje především ve dřevě jehličnanů, s výjimkou tisu, jalovce a jedle. Ve dřevě těchto stromů se nevyskytuje.

Pryskyřice volně protéká celým průřezem dřeva a je ve vodě, na rozdíl od taninů, dokonale  nerozpustná. Je přirozenou ochranou stromů před napadením dřevokazným hmyzem a ochranou pro poškozené částí stromu před plísněmi a houbami. Má těkavé vlastnosti, které se podobají působení změkčovadla. Tato vlastnost umožňuje snadné pronikání do nátěrových systémů použitých k povrchové úpravě dřeva. Zde, podobně jako taniny, způsobují tvorbu hnědých skvrn a nelze je také odstranit další vrstvou barvy.

Pronikání pryskyřic do primeru a dále vrchních barev, bohužel nezabrání při intenzivnějším výskytu, ani použití rozpouštědlových jednosložkových systémů. Hnědé zabarvení povrchu barev, na rozdíl od taninů, není jenom estetický problém. Proniklé pryskyřice mohou poškodit vrchní barvu až tak, že barvou proniknou a začnou volně po povrchu stékat. Tím prakticky zničí celou kvalitu povrchové úpravy. Vzniklé hnědé skvrny, které se vyskytují zejména v oblasti suků, nelze podobně jako u taninů, odstranit pouhým nanesením další vrchní vrstvy.

Vzhledem k tomu, že pronikání pryskyřic u dřev s vyšším až vysokým obsahem pryskyřice nelze spolehlivě zabránit, je vhodné taková dřeva z používání vyloučit.

U málo smolnatých dřev je možné pronikání pryskyřic do vrchních nátěrových systémů zabránit, nebo alespoň silně omezit použitím síťovacích prostředků – tvrdidel Permutex XR 2500, nebo Crosslinker CX 100. Je nutné upozornit, že v průběhu času, až roků, podle intenzity obsahu pryskyřic ve dřevě, mohou hnědavé skvrny na povrchu barvy vzniknout. Přímé teplo působící na povrch barvy vznik skvrn podporuje, proto že urychluje uvolňování těkavých složek z obsažené pryskyřice ve dřevě. Používají se do vodou ředitelných základních barev SOKRATES a jsou u výrobce barev zn. SOKRATES®, BUILDING PLAST, spol. s r.o. dostupné.

Tato tvrdidla jsou bohužel nebezpečné chemické látky. Jsou to silné alergeny a nemohou s nimi pracovat lidé trpící alergiemi a jsou určeny pouze pro průmyslové a řemeslné použití.

Bližší informace o tvrdidlech Permutex XR 2500 a CX 100 Crosslinker naleznete na www.barvy-sokrates.cz  nebo telefonu 495 489 000

Produkt přidán k porovnání